Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Δωρεάν Αρχαία Ελληνικά στο Σισμανόγλειο

Για ενημέρωση των πολέμιων της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής στα σχολεία... Όταν ορισμένοι λειτουργοί της εκπαίδευσης εμμένουν στην κατάργηση της διδασκαλίας μιας "νεκρής γλώσσας", όπως την ονομάζουν. Άς κοιτάξουν λίγο ένα κείμενο του Θουκιδίδη και εάν οι ίδιοι αδυνατούν να το καταλάβουν, μη στερήσουν τη δυνατότητα της μάθησης από τη νέα γενιά.
 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_13/11/2010_422315

Μιχάλης Ιγνατίου: Μήνυμα από Ουάσιγκτον: Να σοβαρευτούν οι κυβερνώντες

http://www.epikaira.gr/epikairo.php?id=3012&category_id=100

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται πολύ συνοπτικά μερικές έρευνες Τεχνητής Νοημοσύνης αφενός σχετικές με την με την δημιουργία αφηγηματικών κειμένων ή άλλων μορφών αφήγησης όπως το θεατρικό έργο και η κινηματογραφική ταινία με εισαγωγική αναφορά στην αυτόματη επιστημονική ανακάλυψη. Οι προσπάθειες αυτές στηρίζονται στην άποψη των εμπλεκομένων επιστημόνων ότι είναι δυνατόν να μελετηθεί το φαινόμενο της δημιουργικότητας με υπολογιστικά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Αναλύονται οι φάσεις της Επιστημονικής Ανακάλυψης όπου παράγονται αποτελέσματα όπως Ταξινόμηση, Ποιοτικοί Νόμοι, Ποσοτικοί Νόμοι, Δομικά Πρότυπα και Διαδικαστικά Πρότυπα. Η δημιουργία αφηγήσεων συνδέεται με την ανακάλυψη διαδικαστικών προτύπων που με την εξομοίωσή τους σε υπολογιστή υποστηρίζεται η μερική τουλάχιστον αυτοματοποίησή της. Τα διαδικαστικά πρότυπα στηρίζονται σε αιτιακές σχέσεις η επεξεργασία των οποίων αποτελεί τελευταία στόχο των ερευνών μας που αποσκοπεί μακροπρόθεσμα στην υλοποίηση συστήματος διαδραστικής υπολογιστικής αφήγησης.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έρευνα της δημιουργικότητας με υπολογιστή αναπτύχθηκε την τελευταία τριακονταετία κυρίως στο χώρο της Επιστημονικής Ανακάλυψης. Παράλληλα με την εξέλιξη αυτή έγιναν προσπάθειες για την αξιοποίηση υπολογιστών και στο χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας όπως για τη δημιουργία έργων εικαστικών, μουσικής και λόγου. Στην εισήγηση αυτή θα δοθεί έμφαση στην δημιουργία με υπολογιστή αφηγηματικών έργων που κυριαρχεί ο λόγος χωρίς όμως να αποκλείεται και η χρήση εικονικού και μουσικού υλικού για τον εμπλουτισμό του αφηγηματικού έργου.

Το πέρασμα ή η ταλάντωση του εκκρεμούς από την Επιστήμη στην Αφήγηση στηρίζεται στην κυρίαρχη θέση που κατέχουν και στις δύο δραστηριότητες οι αιτιακές σχέσεις. Στην Επιστήμη οι αιτιακές σχέσεις συνδέουν πειραματικά δεδομένα από φυσικά ή ψυχολογικά φαινόμενα ενώ στην αφήγηση συνδέουν φανταστικά γεγονότα που εξηγούνται από την δομή και τις σχέσεις των ηρώων της αφήγησης και του περιβάλλοντος τους. Οι αιτιακές σχέσεις μπορούν να μελετηθούν υπολογιστικά με την αξιοποίηση προτύπων που εξομοιώνουν την συμπεριφορά των ηρώων της αφήγησης.

Η εμπλοκή των μηχανών στην δημιουργία αφηγήσεων οδηγεί τέλος στην διαδραστική αφήγηση όπου ο δέκτης (ακροατής, αναγνώστης ή θεατής) εγκαταλείπει τον παθητικό του ρόλο και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την εξέλιξη της αφήγησης. Τα συστήματα διαδραστικής αφήγησης συνδυάζονται με προηγμένα συστήματα γραφικών όπως συστήματα εικονικής πραγματικότητας μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη συναισθηματική εμπλοκή και αισθητική απόλαυση στον δέκτη ενός αφηγηματικού έργου τέχνης.

2. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαδικασία της επιστημονικής ανακάλυψης θεωρείται ως το υψηλότερο επίτευγμα της ανθρώπινης δημιουργικής σκέψης. Επομένως η αυτοματοποίηση με υπολογιστή της διαδικασίας αυτής θεωρείται αδύνατη από πολλούς. Εν τούτοις ορισμένοι ερευνητές της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) έχουν αποπειραθεί να δημιουργήσουν υπολογιστικά συστήματα που μιμούνται τον επιστήμονα κατά την διαδικασία της ανακάλυψης.

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των ερευνών της τελευταίας τριακονταετίας μας επιτρέπουν να ελπίζουμε ότι τα υπολογιστικά συστήματα ανακάλυψης θα είναι χρήσιμα τουλάχιστον για την επιτάχυνση της επιστημονικής ανακάλυψης ως εργαλεία υποστήριξής της.

2.2. ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ

Η επιστημονική ανακάλυψη ακολουθεί συνήθως τουλάχιστον πέντε φάσεις εξέλιξης από την απλή ταξινόμηση παρατηρήσεων και πειραματικών δεδομένων έως την δημιουργία σύνθετων διαδικαστικών προτύπων που επεξηγούν τα πειραματικά δεδομένα. Η τεχνολογική κοινότητα της ΤΝ έχει εμπλακεί ενεργά και στην υποστήριξη με υπολογιστή της επιστημονικής ανακάλυψης με την δημιουργία συστημάτων που υποστηρίζουν τις διάφορες φάσεις όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω:

ΦΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

1. Ταξινόμηση Cluster/2 AutoClass
2. Ποιοτικοί Νόμοι Glauber AM
3. Ποσοτικοί Νόμοι Bacon Fahrenheit
4. Δομικά Πρότυπα Dalton Stahl BR-3
5. Διαδικαστικά Πρότυπα Mechem Astra

2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ

Ταξινόμηση
Συστήματα που έχουν αποδώσει στη φάση αυτή είναι : Cluster/2 και AutoClass. Τα δεδομένα για τη φάση αυτή είναι :περιγραφές αντικειμένων ή γεγονότων. Το αποτέλεσμα εκφράζεται ως μία Ιεραρχία Ταξινόμησης πολλών επιπέδων. Ιστορικά παραδείγματα είναι ταξινομήσεις που αφορούν πλανήτες, αστέρες και γαλαξίες ή οξέα, βάσεις, άλατα και μέταλλα ή φυτά και ζώα.

Ποιοτικοί Νόμοι
Συστήματα που έχουν αποδώσει στη φάση αυτή είναι : Glauber και AM. Τα δεδομένα για τη φάση αυτή είναι ποιοτικά δεδομένα που αφορούν σε αντικείμενα ή γεγονότα. Το αποτέλεσμα εκφράζεται με γενικές σχέσεις που ισχύουν μεταξύ κατηγοριών και προβλέπουν την μελλοντική συμπεριφορά κάποιου συστήματος. Ιστορικά παραδείγματα είναι η ποιοτική κίνηση αστέρων, χημικές αντιδράσεις και οικολογικές σχέσεις περιβαλλοντικών οντοτήτων.

Ποσοτικοί Νόμοι
Συστήματα που έχουν αποδώσει στη φάση αυτή είναι : Bacon και Fahrenheit. Τα δεδομένα για τη φάση αυτή είναι ποσοτικές μετρήσεις που αφορούν σε αντικείμενα ή γεγονότα. Το αποτέλεσμα εκφράζεται με αριθμητικές σχέσεις που ισχύουν μεταξύ μεταβλητών και προβλέπουν μελλοντική συμπεριφορά. Ιστορικά παραδείγματα είναι η αρχή του Αρχιμήδη, οι τρεις νόμοι της πλανητικής κίνησης και ο Νόμος των Αναλογιών στη Χημεία.

Δομικά Πρότυπα
Συστήματα που έχουν αποδώσει στη φάση αυτή είναι : Dalton, Stahl και BR-3. Τα δεδομένα για τη φάση αυτή είναι ποιοτικοί ή ποσοτικοί στατικοί εμπειρικοί νόμοι που περιγράφουν φαινόμενα. Το αποτέλεσμα εκφράζεται με επεξηγηματικά πρότυπα των φαινομένων με βάση στοιχεία και σχέσεις μεταξύ τους. Ιστορικά παραδείγματα είναι μοριακά πρότυπα χημικών ενώσεων, πρότυπο του γενετικού κώδικα, πρότυπα πλανητών, κομητών και αστέρων.

Διαδικαστικά Πρότυπα
Συστήματα που έχουν αποδώσει στη φάση αυτή είναι : Mechem και Astra. Τα δεδομένα είναι ποιοτικοί ή ποσοτικοί εμπειρικοί νόμοι που περιγράφουν δυναμικά φαινόμενα. Το αποτέλεσμα είναι επεξηγηματικά πρότυπα των φαινομένων με βάση στοιχεία και διαδικαστικές αιτιακές σχέσεις μεταξύ τους. Ιστορικά παραδείγματα είναι η κινητική θεωρία της θερμότητας, οι διαδρομές χημικών και πυρηνικών αντιδράσεων, τα πρότυπα τεκτονικής πλακών και ολίσθησης ηπείρων καθώς και τα πρότυπα φυσιολογίας του ανθρωπίνου σώματος.

Στην ψυχολογία οι αιτιακές σχέσεις αφορούν μεταξύ άλλων την σύνδεση συναισθημάτων και δράσεων ενός ατόμου ανάλογα με τον χαρακτήρα του. Η ανακάλυψη επιστημονικών θεωριών που εκφράζονται με διαδικαστικά πρότυπα και αφορούν αιτιακές σχέσεις που απορρέουν από την συμπεριφορά και τον χαρακτήρα ατόμων που επικοινωνούν συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη μεθόδων δημιουργικής αφήγησης.

3. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αιτιακές σχέσεις συνδέονται με την αφήγηση και γι' αυτό θα παρουσιάσουμε σύντομα την εμπειρία μας στην επεξεργασία αιτιακών σχέσεων με την μέθοδό μας Τεχνητής Νοημοσύνης ARISTA. Στη συνέχεια θα θίξουμε τα κεντρικά σημεία των προσπαθειών μας για την ανάπτυξη τεχνολογίας δημιουργικής αφήγησης με υπολογιστή.

3.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ARISTA

Έχει υλοποιηθεί ένα πειραματικό σύστημα με σκοπό την εφαρμογή της νέας μεθόδου συλλογιστικής με υπολογιστή που ονομάζεται ARISTA (Automatic Representation Independent Syllogistic Text Analysis) και που διαφέρει σημαντικά από τις καθιερωμένες μεθόδους. Η βασική διαφορά της μεθόδου ARISTA από τις καθιερωμένες μεθόδους συνίσταται στο ότι το ίδιο το κείμενο χρησιμοποιείται ως βάση δεδομένων και γνώσης και συνάγονται συμπεράσματα από το μηχανισμό συμπερασμού του συστήματος χωρίς προηγούμενη μετάφραση του κειμένου σε κάποιο τυπικό συμβολισμό παράστασης δεδομένων και γνώσης.

Η ιδέα της μεθόδου ARISTA εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1980. Η πρώτη υλοποίηση αφορούσε την ανάλυση αφηγηματικών κειμένων. Στην πρώτη εφαρμογή σε επιστημονικά κείμενα το 1983 ερευνήθηκε η δυνατότητα απαντήσεων σε ερωτήσεις απευθείας από επιστημονικά κείμενα. Οι προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση γνώσης δήλωναν γεγονότα που αφορούσαν την αιτιακή σχέση βιολογικών διαδικασιών με παράγοντες του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή της μεθόδου για την απάντηση ερωτήσεων απευθείας από επιστημονικά κείμενα χρησιμοποιώντας συμπερασμό προτάθηκε το 1985. Η τεχνολογία ανάλυσης κειμένων έθεσε τις βάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της σύνθεσης με απώτερο σκοπό την δημιουργική αφήγηση με υπολογιστή.

Ο Αριστοτέλης τον 4ο αιώνα π.Χ. ερεύνησε τον συλλογισμό σε φυσική γλώσσα. Ο Φρέγκε τον 19ο αιώνα υποστήριξε ότι οι συλλογισμοί ή συμπερασμοί εκφρασμένοι σε φυσική γλώσσα πρέπει να μεταφραστούν σε μια τεχνητή γλώσσα για να αναλυθούν επιτυχώς. Η ειδικά κατασκευασμένη γι' αυτό το σκοπό γλώσσα που επινόησε αργότερα ονομάστηκε "Κατηγορική Λογική". Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο κυρίαρχο σήμερα δόγμα ότι η φυσική γλώσσα είναι ακατάλληλη ως γλώσσα παράστασης γνώσεων. Η εργασία μας όμως βασίζεται στην ανατρεπτική υπόθεση ότι η λογική επεξεργασία κειμένων φυσικής γλώσσας με υπολογιστές είναι δυνατή χωρίς προηγούμενη μετάφραση σε τεχνητή γλώσσα.

Για τους σκοπούς της υπολογιστικής επεξεργασίας μια αιτιακή σχέση ορίζεται ως ένα ζεύγος αποτελούμενο από το προηγούμενο ή αίτιο και το επόμενο ή αιτιατό. Στη φυσική γλώσσα οι αιτιακές σχέσεις μπορεί να εκφραστούν με μια ποικιλία γλωσσικών μορφών. Τα προηγούμενα και τα επόμενα εκφράζονται ως δύο συνδεδεμένες προτάσεις ή φράσεις. Το σύστημα που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο ARISTA καλύπτει πολλές δομές φυσικής γλώσσας για την εκφορά γνώσης αιτιακών σχέσεων και διαθέτει ένα υποσύστημα αιτιακού συμπερασμού. Η γλώσσα προγραμματισμού του συστήματος είναι η Prolog και τα προγράμματα "τρέχουν" σε προσωπικούς υπολογιστές. Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες δίδονται στο βιβλίο μου "Τεχνητή Νοημοσύνη και Λογομηχανική" , Αθήνα, 1996, των εκδόσεων Ε. Μπένου με ανατύπωση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1999 και στο κεφάλαιο με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» που έχω γράψει για το βιβλίο «Γνωσιακή Επιστήμη η Νέα Επιστήμη του Νου των εκδόσεων Gutenberg, Αθήνα 2004 .

Η υπολογιστική επεξεργασία αιτιακών σχέσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την δημιουργία διαδραστικών αφηγήσεων και την αυτόματη δημιουργία αφηγήσεων με υπολογιστή όπως περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω. Υπενθυμίζεται ότι η Ποιητική του Αριστοτέλη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια συστηματικής ανάλυσης της αφήγησης και ειδικά της δραματικής. Ο σχετικός κλάδος της εοστήμης ονομάζεται σήμερα «Αφηγηματολογία» και ειδικότερα «Υπολογιστική Αφηγηματολογία» για τα θέματα που θίγονται εδώ.

3.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

3.3.1. Είδη Αφηγήσεων και Δομές Κειμένων

Τα αφηγηματικά κείμενα μπορεί να είναι διηγήματα, δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις ή ιστορικά κείμενα. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των κειμένων αυτών είναι η περιγραφή μίας σειράς γεγονότων συνδεδεμένων ίσως με αιτιακές σχέσεις που αφορούν κάποιους ήρωες. Συχνά υπάρχει ενδιαφέρον των ηρώων για την επιτυχία κάποιου σκοπού.

Για την επιτυχία του σκοπού του ο ενδιαφερόμενος ήρωας ακολουθεί κάποιο σχέδιο. Αν οι σκοποί δύο ή περισσότερων ηρώων είναι αντικρουόμενοι τότε υπάρχει διαμάχη και στα σχέδια αντιστοιχούν αντισχέδια.

Η έρευνά μας αφορά στην ανάλυση και σύνθεση με υπολογιστή αφηγηματικών κεμενικών δομών. Οι δομές αυτές περιέχουν αιτιακές σχέσεις με όρους ενέργειες ή δράσεις, συναισθήματα, χαρακτήρες, επεισόδια, γνώσεις, ωφελιμότητες και διαμάχες που αφορούν τους ήρωες της αφήγησης. Επίσης αναπτύσσουμε διαδραστικά συστήματα οπτικής απεικόνισης αφηγήσεων που προετοιμάζουν το έδαφος για διαδραστικό ηλεκτρονικό μυθιστόρημα, θέατρο και κινηματογράφο.

3.3.2. Επεξεργασία Ενεργειών ή Δράσεων

Η δήλωση που αφορά κάποια δράση είναι η βασική μονάδα ενός αφηγηματικού κειμένου. Η δήλωση μπορεί να είναι ιστορική ή όχι. Αν είναι ιστορική τότε υπονοείται ότι ο ήρωας της δράσης έχει επιφέρει κάποια μεταβολή στο περιβάλλον του. Αν δεν είναι ιστορική τότε η εκτέλεσή της μπορεί να εξαρτάται από κάποια συνθήκη. Η αυτόματη δημιουργία δηλώσεων δράσεων απαιτεί τη χρήση ενός υπολογιστικού λεξικού στο οποίο αναζητούνται οι λεκτικές μορφές που εκφράζουν μια δράση. Εκτός όμως από τη δράση πρέπει να ορισθούν και οι όροι της δηλαδή ο φορέας της, τα διάφορα αντικείμενά της, τα μέσα που χρησιμοποίησε ο φορέας, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος και οι τυχόν συνθήκες υλοποίησής της.

3.3.3. Δημιουργία Οπτικών Διαδραστικών Αφηγήσεων

Εκτός από την λογική επεξεργασία αιτιακών αφηγηματικών δομών έχουμε αναπτύξει και μεθόδους για την δημιουργία οπτικών διαδραστικών αφηγήσεων που εφαρμόστηκαν σε συστήματα λόγου-εικόνας που υλοποιήσαμε. Ένα από τα συστήματα που έχουμε υλοποιήσει δέχεται Ελληνικά ως τη γλώσσα επικοινωνίας του χρήστη με το σύστημα. Το σύστημα αφορά την επικοινωνία με ένα εικονικό ήρωα που κινείται σε ένα εικονικό περιβάλλον και μπορεί να χειρίζεται διάφορα αντικείμενα του περιβάλλοντος αυτού υπακούοντας στις εντολές του χρήστη και παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα στην οθόνη του υπολογιστή. Η επικοινωνία με τον χρήστη στηρίζεται σε ένα υπολογιστικό λεξικό που δημιουργείται αυτόματα από ένα ηλεκτρονικό λεξικό. Το σύστημα έχει τέλος την ικανότητα να μαθαίνει την ορθή ερμηνεία των εντολών εκμαιεύοντας γνώση από διάλογο με τον χρήστη. Με τον τρόπο αυτό το σύστημα μπορεί να προσαρμόζει τις αφηγήσεις που παρουσιάζει στην οθόνη στις επιθυμίες του χρήστη-δέκτη της προβαλλόμενης δράσης. Η σύνδεση του συστήματος αυτού με το σύστημα αιτιακού συμπερασμού βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μελλοντικά.

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Αισχύλου "Προμηθεύς Δεσμώτης"

O «Προμηθεύς Δεσμώτης» θεωρείται το πρώτο μέρος της τριλογίας του Αισχύλου που αποτελείται από τα έργα «Προμηθεύς Λυόμενος» και «Προμηθεύς Πυρφόρος». Στην τραγωδία «Προμηθεύς Δεσμώτης» η ύβρις παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο. Ο Προμηθέας εδώ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως υβριστής. Η δική του «αμαρτία» είναι η αμφι...σβήτηση της εξουσίας του Δία, δηλαδή η ανατροπή της τάξης. Ο Προμηθέας υφίσταται σιωπηλός ένα ταπεινωτικό μαρτύριο με μια ανυποχώρητη υπερηφάνεια, αλυσοδεμένος στον Καύκασο μη δεχόμενος να υποκύψει στο θέλημα του Δία. Άλλα πρόσωπα της Τραγωδίας, η Βία και το Κράτος μόνιμοι συνοδοί και υπηρέτες του Δία, ως πιστοί του εκτελεστές βοηθούν τον Ήφαιστο να δέσει τον Προμηθέα στα βράχια του Καυκάσου. Η τραγικότητά του αναδύεται τόσο από την σημασία της προσφοράς του στον άνθρωπο, όσο και από την εγγραφή του ιστορικού ανθρώπινου και παρόντος δραματικού χρόνου στην ανακύκληση ενός μεγαλύτερου χρόνου, καθώς ο τιτάνας γνωρίζει το μέλλον. Ο Προμηθέας βιώνει τον μικρόκοσμο μιας προσωπικής περιπέτειας και ταυτόχρονα οραματίζεται τον μακρόκοσμο μέσα στον οποίο αποκτά ιδιαίτερο νόημα η προσωπική βιωματική εμπειρία.


Παραθέτω τον σύνδεσμο σε μιας ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα όπου μπορεί να διαβάσει κανείς ολόκληρο το αρχαίο κείμενο με την μετάφραση.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mikrosapoplous.gr%2F&h=60270

Περικλέους Επιτάφιος Λόγος

Είναι καιρός να ανατρέχουμε σε αυτά τα υπέροχα κείμενα που κάποτε διδαχτήκαμε. Μας ανεβάζουν το ηθικό...

...Ξρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ μιμούμενοι ἑτέρους. καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ᾿ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται· μέτεστι δὲ κατὰ ...μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ᾿ ἀρετῆς προτιμᾶται, οὐδ᾿ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται. ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ᾿ ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι᾿ ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ καθ᾿ ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους μέν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι. ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, τῶν τε αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ᾿ ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουμένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσιν.

http://users.uoa.gr/~nektar/history/1antiquity/pericles_epitafios_logos.htm

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Ελληνική αμφιλύκη

Tου Νικου Γ. Ξυδακη

Οι καπνιστές, εξόριστοι στο προαύλιο, ανακαλύπτουν το γλυκό φως του αττικού δειλινού. Ο ήλιος γέρνει πιο νωρίς, καθώς οδεύει προς τη φθινοπωρινή ισημερία, θερμά χρώματα αστράφτουν στους υαλοπίνακες, μενεξελιά, ιώδη, έως τα μπλε της νυκτός.

Αυτό το φως ήταν πάντα παρόν, θέρμαινε τις ψυχές, ξάνοιγε τη διάθεση. Για μήνες πολλούς, αυτό το σκληρό έτος 2010, δεν το βλέπαμε. Σοκ, κατάπληξη, φόβος, απογοήτευση, απαισιοδοξία, όριζαν τη συμπεριφορά μας. Κατήφεια και σκοτεινιά· τα ιώδη του αττικού δειλινού είχαν προσώρας ηττηθεί. Να όμως που το φως νικάει και πάλι· έστω προσωρινά, ανακόπτει την επέλαση του σκότους, της απαισιοδοξίας και της ηττοπάθειας.

Η κρίση πυροδότησε εκρήξεις απαισιοδοξίας και κασσανδρικών προβλέψεων. Ενίσχυσε επίσης μια προϋπάρχουσα τάση αυτοϋποτίμησης, αυτολοιδορίας και αυτοοικτιρμού. Υπερεθνικιστές και μεταμοντέρνοι αριστεροί, νεοφιλελεύθεροι τεχνοκράτες και εξυπνάκηδες καφενείων, συνέκλιναν μαγικά στη διαρκή μαστίγωση του ποταπού Ελληνα, του οκνηρού, του διεφθαρμένου, του κρατικοδίαιτου, του ημιμαθούς, του οθωμανού, του σοβιετικού, του νεόπλουτου. Αξιος της χαλεπής του τύχης ο Ελληνας, του πρέπει η επιτροπεία και η υποδούλωση...

Στερεοτυπικός, ηθικολογικός, απόλυτος, κενός, ο λόγος αυτός γενικεύει, ισοπεδώνει και απαξιώνει· λόγος εντούτοις που βρίσκει απήχηση σε ένα πλήθος φοβισμένο, έτοιμο να πέσει στη μνησικακία, έτοιμο να σκεδάσει την ευθύνη μακριά από τον εαυτό του, στους άλλους. Ακόμη και αν αυτοί οι άλλοι, οι Ελληνες, τον περιέχουν; Μα ναι, αυτός που καταφέρεται εναντίον του μίζερου ρωμέικου, ασφαλώς δεν είναι σαν κι αυτούς τους βδελυρούς ρωμιούς, εξαιρείται· από τον άμβωνα της εύκολης, μεγαλληγορικής γκρίνιας του, ο νάρκισσος προφήτης κεραυνώνει όλους τους άλλους, πλην του ιδίου· ηδονίζεται με τη μνησικακία που διαχέει, με τη μνησικακία που τον διαποτίζει, με τη μνησικακία που τον κατατρώει εντέλει.

Ναι, η τέτοια υποτίμηση καταντά ίδια με την υπεραναπλήρωση: και οι δύο μηχανισμοί, από διαφορετικούς δρόμους, οδηγούν προς έναν πρωταθλητισμό απώλειας του πραγματικού. Ο μεν υποτιμά το γένος του, την κοινωνία όλη, κασσανδρικός διδάχος και υπέρτερος, για να μείνει ο ίδιος στον αφρό, εκτός κρίσεως, εφόσον όλοι είναι υπερμίζεροι, υπερκακομοίρηδες, έρμαια γονιδιακής τύχης χαλεπής. Ο δε πλειοδοτεί σε μυθικές αρετές και ιδιότητες, λαού μονίμων υπερηρώων και ελληνολεβέντηδων, χρισμένων με μύρα και υπέρτερα γονίδια. Και στις δύο περιπτώσεις ο κόσμος είναι φτωχός: είτε φως είτε σκοτάδι.

Νά όμως που το δειλινό στην Αττική μάς υπενθυμίζει τον πλούτο του ενδιάμεσου χώρου, της άπειρης παλέτας, των αισθημάτων που δεν στομώνονται, της συνείδησης που δεν ποδηγετείται από ηθικολογίες και μνησικακία. Η ελληνική κατάσταση σήμερα είναι σαν την αττική αμφιλύκη: φως και σκοτάδι, αρετές και ελαττώματα, αδυναμίες και υπερβάσεις, πραγματισμός και ελπίδα.

Ναι, οι Ελληνες δεν είναι ήρωες, δεν είναι υπερπροικισμένοι, δεν κατάγονται από Νεφελίμ και Ελοχίμ. Μα και όχι, δεν είναι ραγιάδες, άξεστοι, οκνοί, αναξιόπιστοι, διεφθαρμένοι. Οι δύο ακραίες προσεγγίσεις ανιχνεύονται σε πολλές στιγμές του νεοελληνικού ιστορικού βίου· είναι οι ξενόφοβοι και οι ξενόδουλοι, έτοιμοι οι μεν να κλειστούν στην ψευδοαυτάρκεια και στην αυταρέσκεια, οι δε να δοθούν σύσσωμοι στην εθελοδουλεία και στην υποταγή.

Και οι δύο προσεγγίσεις είναι βουτηγμένες μες στην ίδια βλακεία, και οι δύο οδηγούν στην ετερονομία και την ανελευθερία· και οι δύο τάσεις, αναμετρούμενες μεταξύ τους, οδήγησαν σταθερά στον διχασμό και στον εμφύλιο, σε καταστροφές.

Να όμως που μες στην αμφιλύκη του ταραγμένου καιρού, πίσω και υπεράνω των επίορκων, των κλεφτών και των φοροφυγάδων, βλέπουμε τόσους πολλούς εκλεκτούς Ελληνες, στέρεους, ριζωμένους στη ζωή, λάτρεις της ζωής, θεράποντες του υψηλού, βαθείς γνώστες του πραγματικού, διακεκριμένους διεθνώς, και άλλους πολύ περισσότερους, άσημους μα εξίσου σημαντικούς. Βλέπουμε σκέψη, λογιοσύνη, επιστήμη, τέχνη να γεννιούνται διαρκώς, από ώριμους στοχαστές και νεότερους τεχνίτες. Ποιος τους γνωρίζει; Ποιος τους τιμά; Ποιος εμπνέεται από το ζωντανό τους παράδειγμα; Δεν είναι άγνωστοι στον τομέα τους, κάθε άλλο· είναι άγνωστοι όμως στο ευρύ κοινό, αυτό που χλευάζεται και μαστιγώνεται από παλαιές και μεταμοντέρνες κασσάνδρες.

Και όμως, ο ευάριθμος ελληνισμός, ο δοκιμαζόμενος και λοιδορούμενος σήμερα, έχει σπουδαία πρόσωπα να επιδείξει: Μαθηματικούς, φυσικούς, βιολόγους, γιατρούς, ιστορικούς, αρχαιολόγους διεθνούς ακτινοβολίας, που τιμούν την καταγωγή τους και επιστρέφουν στην πατρίδα τους γνώση και μαθητές· στο Κέμπριτζ, την Οξφόρδη, το CalTech, το Μπέρκλεϊ, το UCLA, το MIT, το Πρίνστον, την Ecole Normale Superieure, το CERN, τη Χαϊδελβέργη, τη Ζυρίχη, την Κρήτη, την Αθήνα. Σε νοσοκομεία, εργαστήρια, σπουδαστήρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες, διοικήσεις μεγάλων επιχειρήσεων διαπρέπουν αθόρυβοι σπουδαίοι Ελληνες, προερχόμενοι από αυτόν τον λαό των λοιδορούμενων ρωμιών, των γραικύλων, των βαλκάνιων και οθωμανών.

Οι άνθρωποι είναι το φως. Αυτό μας κληροδότησαν αρχαίοι διδάχοι, δημιουργοί του θαύματος της δημοκρατικής πολιτείας, κάτω από το ίδιο αττικό και ελλαδικό φως, στην ίδια αμφιλύκη μεταξύ υψηλού και φρικτού, μεταξύ λάμψης και πτώσης. Η παρούσα κατάσταση είναι ασφαλώς μια καμπή, μια παύση, ενδεχομένως παρακμή· εντούτοις μέσα της πάλλονται σπουδαίοι άνθρωποι, που ήταν ίδιοι και πριν από την κρίση, θα είναι ίδιοι και καλύτεροι και μετά την κρίση. Αυτοί, δηλαδή εμείς, θα περάσουν από το λυκόφως στο λυκαυγές.

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_19/09/2010_1292655

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Eνα βλεμμα "Το κόνσεπτ, το πρότζεκτ, το μπάτζετ" του

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_19/09/2010_415205

Tου Nίκου Γ. Ξυδάκη

Θενξ μαν... Οταν τ’ ακούω, μεταφράζω σιωπηρά: Ευχαριστώ, μάγκα μου. Ή: Ευχαριστώ, φιλάρα... Τα μεταφράσματα μου φαίνονται πιο αρρενωπά και χυμώδη, πιο άμεσα, πιο μοναδικά. Γιατί λοιπόν οι μάγκες έφηβοι και οι μετέφηβοι τιτιβίζουν τα δικά τους κρεολικά greeklish; Ισως γιατί κάθε γενιά χρειάζεται τη δική της ιδιόλεκτο, μια μυητική αργκό, προσωρινή, αναλώσιμη, φθαρτή, με ημερομηνία λήξεως. Η ιδιόλεκτος του «μαν» θα ξεθωριάσει με την είσοδό του σε ανώτερο σχολείο, με τη συμμόρφωσή του σε άλλες αργκό, ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές, με την ένταξή του στα μαζικά υπερσύνολα της ενήλικης ζωής, της εργασίας.

Το ερώτημα παραμένει πάντως: Γιατί τα αγγλικά κατακλύζουν τον καθημερινό λόγο; Τα κρεολικά των εφήβων είναι η πιο αθώα περίπτωση, η πιο χαριτωμένη. Οταν όμως ακούς ενήλικους, επαγγελματίες, επιστήμονες, σπουδαγμένους, να παπαγαλίζουν αγγλικά, να περιγράφουν τη δουλειά τους, τη σκέψη τους, ακόμη και τη διάθεσή τους, με αγγλικά μονοσύλλαβα ή ολιγοσύλλαβα, δεμένα με λίγα ελληνικά ρήματα και άφθονα λεκτικά τικ, όπως «καταλαβαίνεις...», ε, τότε αρχίζεις να σκέφτεσαι για τα βαθύτερα αίτια.

Είναι αληθές ότι η γλωσσομάθεια έχει αυξηθεί γεωμετρικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ο απόφοιτος λυκείου, ακόμη και χωρίς ιδιαίτερη επίδοση, θα διαβάζει και θα μιλάει αγγλικά ασυγκρίτως καλύτερα από τον ανάλογό του του ’70, ακόμη και του ’80. Μέγα μέρος των σπουδών διεξάγεται σε αγγλόφωνα σχολεία, προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά. Μέγα μέρος των επαγγελμάτων απαιτεί καλή γνώση ξένης γλώσσας. Το επικοινωνιακό περιβάλλον κατακλύζεται από ξένη γλώσσα: τηλεόραση, ταινίες, Διαδίκτυο, ποπ κουλτούρα.

Αρα η ένταξη στην ξένη γλώσσα, αγγλική εν προκειμένω, έρχεται αβίαστα, φυσικά. Ολα σε σπρώχνουν σε αυτή, γιατί να αντισταθείς; Ο ανάδελφος γλωσσικά Ελληνας, ο χαρτογιακάς ο ευρισκόμενος στον παγκοσμιοποιημένο χώρο των υπηρεσιών, με ανεπαρκή ουμανιστική παιδεία και αδιαμόρφωτο γλωσσικό όργανο, θα πέσει αναγκαστικά στην ευκολία του έτοιμου γλωσσικού κώδικα. Στα μοντέρνα επαγγέλματα των πάσης φύσεως υπηρεσιών, της επικοινωνίας, της ρευστής τέχνης, η συνεννόηση διεξάγεται γύρω από λέξεις-φετίχ, ας πούμε, τις εξής τρεις: κόνσεπτ, πρότζεκτ, μπάτζετ. Εχω ένα κόνσεπτ για ένα πρότζεκτ, αλλά δεν μου βγαίνει το μπάτζετ. Ολη η δημιουργικότητα, όλη η εργασία, ο κόπος, η σκέψη, το σφρίγος, όλα συμποσούνται σε αυτό το τρίπτυχο δισύλλαβων.

Παίζουν ρόλο οι σπουδές; Τα μάστερ μονοετούς σε βρετανικά πανεπιστήμια και πρώην πολυτέκνικ; Ναι, ασφαλώς, αλλά πολύ σοβαρότερο ρόλο παίζει το οιονεί διεθνές περιβάλλον της εργασίας, και η γενικευμένη ολιγογλωσσία των εταιρικών στελεχών. Στις μπίζνες δεν χρειάζονται καλά ελληνικά, δεν χρειάζεται καν γλώσσα, όλα διεξάγονται με στερεοτυπικές εκφράσεις και τυποποιημένες σκέψεις: αυτά κυκλοφορούν ως επικρατούσα αλήθεια.

Σοβαρό ρόλο παίζει και η ξενομανία. Υπό τον συνοπτικό αυτό όρο εννοούνται διάφορα συμπλέγματα καθυστέρησης, μειονεξίας, οκνηρίας, μιμητισμού - ψυχολογικά και κοινωνικά. Σε περιβάλλον ασφυκτικά ομογενοποιημένο, κοσμοπολίτικο, ίδιο παντού, άοσμο, άχρωμο, «πολιτισμένο», η διατήρηση ιδιαιτέρας ταυτότητας, ιδιομορφίας, ετεροχρωμίας, ντοπιολαλιάς, είναι δυσχερής, κοπιώδης, παράτολμη, ανεπιθύμητη εντέλει. Είναι ευκολότερο και ασφαλέστερο να ομοιάζεις, να κρύβεσαι ανάμεσα σε μυριάδες ομοιόχρωμους γκρίζους· γίνεσαι ευκολότερα αποδεκτός. Τα πλούσια, καλά ελληνικά είναι δύσκολα και σχεδόν ανώφελα οικονομικά-εργασιακά· τα κρεολικά, τα φραγκολεβαντίνικα, τα γκρίκλις του κόνσεπτ-πρότζεκτ είναι εύκολα, ακίνδυνα, ξεκούραστα, καλύπτουν αδυναμίες και ανεπάρκειες. Κι αφού ο ξένος το ’χει βρει, γιατί να σκάμε να το βρούμε εμείς στα ελληνικά; Μισή αλήθεια, ή και ψέμα. Το αντιλαμβάνομαι όταν ακούω γιατρούς να λένε αγγλικά όσα δεν ξέρουν ελληνικά λόγω οκνηρίας· κι όταν θυμάμαι σπουδαίους γιατρούς να λένε για τις αμερικανικές σπουδές τους ότι το ευκολότερο πεδίο ήταν το γλωσσικό, λόγω ελληνογενούς ορολογίας.

Το ποτάμι που μας περιέχει είναι ορμητικό και κοσμοπολίτικο, με τρόπους καινούργιους. Αναμφίβολα. Η εγκατάλειψη της μητρικής γλώσσας όμως δεν είναι πρόοδος· είναι υποταγή και απώλεια ταυτότητας, είναι υπαρξιακή συρρίκνωση. Η γλώσσα δεν είναι μόνο εργαλείο, δεν είναι μόνο φόρμα, δεν είναι επικοινωνιακότητα· είναι νοητικό και αισθητικό συμβάν, είναι υλικότητα, είναι σχέση, κοινωνία. Πίσω από την κρεολική, τη θρυμματισμένη γλώσσα των στελεχών και των μοδάτων, των τεχνοκρατών, τώρα πια και των πολιτικών, αναπτύσσεται μια αναλόγως κρεολική, θρυμματισμένη σκέψη, ομοιόμορφη, ομοιόχρωμη, ομοιογενής, αδιάφορη, κολοβή, υποταγμένη. Υποταγμένη κυρίως.Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Bertolt Brecht (1898-1956)

ΣE ΣKOTEINOYΣ KAIPOYΣ (In finsteren Zeiten) 1937

Δε θα λένε: Tον καιρό που η βελανιδιά τα κλαδιά της
ανεμοσάλευε.
Θα λένε: Tον καιρό που ο μπογιατζής τσάκιζε τους εργάτες.

Δε θα λένε: Tον καιρό που το παιδί πετούσε βότσαλα πλατιά στου
ποταμού το ρέμα.
Θα λένε: Tον καιρό που ετοιμάζονταν οι μεγάλοι πόλεμοι.

Δε θα λένε: Tον καιρό που μπήκε στην κάμαρα η γυναίκα.
Θα λένε: Tον καιρό που οι μεγάλες δυνάμεις συμμαχούσαν
ενάντια στους εργάτες.

Mα δε θα λένε: Ήτανε σκοτεινοί καιροί.
Θα λένε: Γιατί σωπαίναν οι ποιητές τους;


Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Ποιήματα Belrtolt Brecht (1898-1956)

AΛΛAΞE TON KOΣMO: TO ΕXEI ANAΓKH

(Ändere die Welt: sie braucht es)

Mε ποιον δε θα καθόταν ο Δίκαιος
αν ήτανε να βοηθήσει έτσι το Δίκιο;
Ποιο γιατρικό θα ‘ταν πολύ πικρό
για τον ετοιμοθάνατο;
Tι βρωμιά δε θα ‘κανες τη βρωμιά για να τσακίσεις;
Aν επιτέλους μπορούσες τον κόσμο ν’ αλλάξεις, δεν θα
καταδεχόσουν να το κάνεις;

Ποιος είσαι;
Bυθίσου στο βούρκο αγκάλιασε το φονιά, όμως
άλλαξε τον κόσμο: το ‘χει ανάγκη.

Xρειάζονται πολλά, τον κόσμο για ν’ αλλάξεις:
Oργή κι επιμονή. Γνώση κι αγανάχτηση.
Γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά.
Ψυχρή υπομονή, κι ατέλειωτη καρτερία.
Kατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου.
Mονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς
την πραγματικότητα ν’ αλλάξουμε.

(Aπό το θεατρικό έργο «H Απόφαση»  -Die Maßnahme -, 1930).


Σταθμός Αυτοκινήτων Ηρακλείου Κρήτης

Αφού τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση η κατασκευή του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, θέτω και εγώ τους προβληματισμούς μου Διερωτώμαι γιατί και  άλλος σταθμός αυτοκινήτων και μάλιστα στο ήδη επιβαρυμένο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου; Δεν θα επιβαρυνθεί το περιβάλλον; Δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με τη ρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μαζικών μέσων μεταφοράς;  Ας μάθουν και οι πολίτες να  χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς για να πηγαίνουν στο κέντρο της πόλης όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Θα πρέπει ίσως η Δημοτική Αρχή, να λάβει σοβαρά υπόψη κατ' αρχήν την περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα δημιουργήσει ένας τεράστιος σταθμός αυτοκινήτων. Στις ευρωπαϊκές πόλεις ναι μεν υπάρχουν σταθμοί αυτοκινήτων αλλά συνυπάρχουν με σύγχρονα δίκτυα συγκοινωνιακών μέσων ώστε το αυτοκίνητο να μην αποτελεί το μοναδικό μέσον μεταφοράς. Επίσης ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές πόλεις παρ’ όλες  τις αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες σε σχέση με την Ελλάδα χρησιμοποιείται κατά κόρον το ποδήλατο από όλες τις ηλικίες. Μη βλέπουμε λοιπόν μόνο στους σταθμούς αυτοκινήτων την εξέλιξη του Ηρακλείου ως Ευρωπαϊκής πόλης, όπως αναφέρεται αυτολεξεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου: «Στη δημιουργία ενός Σταθμού Αυτοκινήτων ο οποίος θα ανακουφίσει σημαντικά τη λειτουργία του κέντρου της πόλης. Έτσι άλλωστε γίνεται σε όλες σχεδόν τις πόλεις της χώρας και της Ευρώπης». Ίσως υπάρχουν περιθώρια περισυλλογής για να βρεθούν καλύτερες λύσεις, πιο φιλικές για τις ήδη επιβαρυμένες περιβαλλοντικές συνθήκες που ζούμε.

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

INFORMATION EXTRACTION AND KNOWLEDGE ACQUISITION FROM TEXTS

INFORMATION EXTRACTION AND KNOWLEDGE ACQUISITION FROM TEXTS USING BILINGUAL QUESTION-ANSWERING
John Kontos & Ioanna Malagardi
Department of Informatics
Athens University of Economics & Business
Journal of Intelligent and Robotic Systems. Kluwer Academic Publishers, 26(2): 103-122, 1999

Abstract
A novel approach is introduced in this paper for the implementation of a question-answering based tool for the extraction of information and knowledge from texts. This effort resulted in the computer implementation of a system answering bilingual questions directly from a text using Natural Language Processing. The system uses domain knowledge concerning categories of actions and implicit semantic relations. The present state of the art in information extraction is based on the template approach which relies on a predefined user model. The model guides the extraction of information and the instantiation of a template that is similar to a frame or set of attribute value pairs as the result of the extraction process.
Our question-answering based approach aims to create flexible information extraction tools accepting natural language questions and generating answers that contain information extracted from text either directly or after applying deductive inference. Our approach also addresses the problem of implicit semantic relations occurring either in the questions or in the texts from which information is extracted. These relations are made explicit with the use of domain knowledge. Examples of application of our methods are presented in this paper concerning four domains of quite different nature. These domains are: Oceanography, Medical Physiology, Aspirin Pharmacology and Ancient Greek Law. Questions are expressed both in Greek and English.
Another important point of our method is to process text directly avoiding any kind of formal representation when inference is required for the extraction of facts not mentioned explicitly in the text. This idea of using text as knowledge base was first presented in (J. Kontos, 1982) and further elaborated in (J. Kontos, 1985, 1992, 1996) as the ARISTA method. This is a new method for knowledge acquisition from texts that is based on using natural language itself for knowledge representation.
Keywords: Information Extraction, Knowledge Acquisition, Question Answering, Texts as Knowledge Bases
Short Title: EXTRACTION AND ACQUISITION WITH QUESTION ANSWERING

1. Introduction
The research presented in this paper is part of a project aiming at the development of a novel method for information extraction and knowledge acquisition from texts using bilingual question-answering techniques. The present state of the art in information extraction (J. Cowie and W. Lehnert, 1996) and (M.T. Pazienza, 1997) is based on the template approach whose early implementations are reported in (N. Sager, 1981) and (J. Cowie, 1983). Independently the implementation of an extraction system based on a syntax directed method applied to a corpus of abstracts from oceanographic papers was reported (J. Kontos, 1983). This work was a precursor of the method presented in the present paper. The template approach relies on a predefined user model which guides the extraction of information and the instantiation of a template that is similar to a frame or set of attribute value pairs as the result of the extraction process.
An example illustrating the concept of the template that is mentioned by R. Grishman (1997) is shown below. This is a simplified example from one of the earlier MUCs (Message Understanding Conferences), involving terrorist events (MUC-3, 1991). The Message Understanding Conference (MUC) series is organised by USA authorities with the purpose of formal evaluation of different information extraction systems constructed by various university groups and other research groups. The proceedings of this series of conferences are published as a series of volumes and the papers contained in them describe both the structure of the systems participating in the competition and the results of the formal evaluation of these systems. The systems are tested during the MUCs with text bases of authentic texts from newspapers or other sources. One of the first text bases used for these purposes refers to terrorist events. The terrorist event report example from (R.Grishman, 1997) is:
“A bomb went off this morning near a power tower in San Salvador leaving a large part of the city without energy, but no casualties have been reported. According to unofficial sources, the bomb- allegedly detonated by urban guerrilla commandos- blew up a power tower in the northwestern part of San Salvador at 0650 (1250 GMT)”.

A template filled with information extracted from the above text fragment is:

INCIDENT TYPE BOMBING
DATE March 19
LOCATION El Salvador: San Salvador (city)
PERPETRATOR Urban guerilla commandos
PHYSICAL TARGET Power tower
HUMAN TARGET ------
EFFECT ON PHYSICAL TARGET Destroyed
EFFECT ON HUMAN TARGET no injury or death
INSTRUMENT Bomb
For each terrorist event, the system had to determine the type of attack (bombing, arson, etc.), the date, location, perpetrator (if stated), targets, and effects on targets. Other examples of extraction tasks are international joint ventures (where the arguments include the partners, the new venture, its product or service, etc.) and executive succession (indicating who was hired or fired by which company for which position).
Our question-answering based approach aims to create flexible information extraction tools accepting natural language questions and generating answers that contain information extracted from text either directly or after applying deductive inference. Our approach also addresses the problem of implicit semantic relations occurring either in the questions or in the texts from which information is extracted. These relations are made explicit with the use of domain knowledge. The foundation of our method can be found in (J. Kontos, 1970, 1983). Examples of application of our methods are presented in this paper concerning four domains of quite different nature. These domains are: Oceanography, Medical Physiology, Aspirin Pharmacology and Ancient Greek Law. Questions are expressed both in Greek and English.
The need for a question-answering approach for Information Extraction is even recently recognized as a desirable change in technology as discussed by Y. Wilks (1997), who is presumably unaware of the precedent of our work on the subject for the past quarter of the century. From Y. Wilks (1997) we quote:
Suppose parsing systems that produce syntactic and logical representations were so good, as some now believe, that they could process huge corpora in an acceptably short time. One can then think of the traditional task of computer question answering in two quite different ways. The old way was to translate a question into a formalised language like SQL and use it to retrieve information from a database- as in “Tell me all the IBM executives over 40 earning under $50K a year”. But with a full parser of large corpora one could now imagine transforming the query to form an IE template and searching the WHOLE TEXT (not a data base) for all examples of such employees both methods should produce exactly the same result starting from different information sources a text versus a formalised database. What we have called an IE template can now be seen as a kind of frozen query that one can reuse many times on a corpus and is therefore only important when one wants stereotypical, repetitive, information back rather than the answer to one-off questions. “Tell me the height of Everest”, as a question addressed to a formalised text corpus is then neither an IR nor IE but a perfectly reasonable single request for an answer. “Tell me about fungi”, addressed to a text corpus with an IR system, will produce a set of relevant documents but no particular answer. Tell me what films my favorite movie critics likes, addressed to the right text corpus, is undoubtedly IE as we saw, and will produce an answer also. The needs and the resources available determine the techniques that are relevant, and those in turn determine what it is to answer a question as opposed to providing information in a broader sense.
Almost all of the above considerations coincide with the thoughts on which we based the launching of our Question-Answering based Information and Knowledge Extraction project in the early eighties. However the kind of questions that we studied includes forms more complex than the form of a simple question like “Tell me the height of Everest” which is answered by the extraction of the value of a property of an entity. We have managed to treat questions which are answered by the extraction of the direct or even the indirect relationship between entities or changes of properties of entities. Most of our work has been based on the analysis of texts that contain knowledge about causal relations.
Another important point of our method is to process text directly avoiding any kind of formal representation when inference is required for the extraction of facts not mentioned explicitly in the text. This idea was first proposed in (J. Kontos, 1980) and was applied to simple information extraction from texts in (J. Kontos, 1982, 1983). The method was further elaborated in (J. Kontos, 1985, 1992, 1996) as the ARISTA method. This is a new method for knowledge acquisition from texts that is based on using natural language itself for knowledge representation. The basic idea of ARISTA lies in avoiding, wherever possible, the translation of natural language into a formal language. In the case of Information Extraction and Knowledge Acquisition with Question-Answering, employing our method ARISTA allows the avoidance of the translation of both questions and texts, by which questions are answered, into formal representations. Almost all other methods in this field are based on the translation of such questions and on texts to SQL, logic, templates or frames e.g. (J. Kontos, 1988).

2. Method
Our method is based on question answering and aims at the creation of flexible information extraction tools which accept natural language questions in either Greek or English and generate answers that contain information extracted from text either directly or after applying deductive inference. The information extraction task can thus be performed interactively enabling the user to submit natural language questions to the system and therefore allowing for greater flexibility than template based systems.
Our method uses a question grammar combined with a text grammar for the extraction of information or knowledge. These two grammars use syntax rules and domain dependent lexicons while the semantics of the question grammar provides the means of their combination. An illustrative question grammar fragment is presented below.

2.1. Question Grammar
The semantics of a question grammar may provide the means of the combination of question processing with information extraction. An Ancient Greek Law text will be used in this section in order to illustrate the form of a question grammar that processes questions and extracts information to answer these questions. This text exists as a stone inscription in the ruins of the ancient city of Gortys, which is situated in the Greek Island of Crete.
The Inscription is dated at the end of 6th or at the beginning of 5th century B.C. The whole text amounts to more than 600 lines and about 3000 words. The writing is a “boustrophedon”, the first line of each column running from right to left and the rest of the lines alternating in direction. The Code is inscribed in the archaic Greek alphabet of eighteen letters including F (digamma). The dialect of the Code was the Cretan Doric Greek one and particularly the dialect of Central Crete. Each of its regulations is formulated as a conditional sentence in the third person, with the protasis consisting of the assumed facts or “hypothesis” and the “apodosis” consisting of the legal consequences.
The Inscription includes the following items: Property, Marriage and Kinship, Heiress, Rape, Adultery and Divorce, Illegitimate Children, Adoption, The Administration of Justice (R. F. Willets, 1967). The user may submit to our system a question either in Greek or in English answered by the system after performing the necessary information and knowledge extraction from the Greek Gortys text. Two illustrative questions are given below in “wrong” English keeping the word order of the original Greek text for easy comparison between it and the English translation:

What does the child of a free woman inherit to whom comes a slave?
Ti klironomei to teknon eleytheris gynaikas pros tin opoia erhetai enas sklavos?
Whose answer is “the estate of the free woman”
Who inherits the estate of a free woman to whom comes a slave?
Poios klironomei tin periousia eleytheris gynaikas pros tin opoia erhetai enas sklavos?
Whose answer is “the free child”

The above two questions in correct English are written as follows:

• What does the child of a free woman to whom a slave comes inherit?
• Who inherits the estate of a free woman to whom a slave comes?

The part of the ancient legal text from which the information necessary for answering the above questions is extracted consists of two sentences with the following rendering in English:
 If a slave comes to a free woman, then a free woman bears free children.
 If a free woman bears a free child, then the child inherits her estate.

An illustrative fragment of a question grammar for questions like the above written in Turbo Prolog is presented below:

1).q(Q,TAP):-f(Q,Question_Word,R1),f(R1,Benefit,R2), f(R2,to,R3),f(R3,TEKNON,R4),f(R4,EleytheraS,R5),onom(EleytheraS,Eleythera),relative_clause(R5,Act,Agent),
relation(TEKNON,EleytheraS,Relation),template(S,s,Agent,Act,Eleythera),
template(S,a,Eleythera,Relation,Eleytheron),template(N,s,Eleythera,Relation,Eleytheron).

2). q(Q,TAP):-f(Q,Question_Word,R1),f(R1,Benefit,R2), f(R2,tin,R3),
f(R3,Perioysian,R4),f(R4,EleytheraS,R5),onom(EleytheraS,Eleythera),
relative_clause(R5,Act,Agent),
relation(TEKNON,EleytheraS,Relation),
template(S,s,Agent,Act,Eleythera),
template(S,a,Eleythera,Relation,Eleytheron),
template(N,s,Eleythera,Relation,Eleytheron).

3). relative_clause(Rel_cl,Verb,Sub_Obj):-pronoun(Rel_cl,R1),
f(R1,Verb,R2),morph(Verb,Verb_root),
prepositional_phrase(R2,Sub_Obj).

4). prepositional_phrase(P,SO):-f(P,pros,SO);f(P,SO,"").

5). pronoun(P,R):-f(P,pros,R1),f(R1,tin,R2),f(R2,opoian,R);f(P,i,R1),f(R1,opoia,R).

This grammar accepts questions in Greek of two forms described by the syntactic parts of rules (1) and (2). The first form defined by the syntactic part of rule (1) can be seen from the English translation e.g. “What does the child of a free woman to whom a slave comes inherit?”, which, when transformed in order to correspond to the Greek word order, becomes “What inherits the child of a free woman to whom comes a slave?” The question phrase which in Greek may be a single word and corresponds to the value of the variable Question_Word of the predicate “f(_,_,_)” which is a shorthand version of the inbuild prolog predicate “fronttoken(_,_,_)”. The main verb “inherits” (“lamvanei” in Greek) of the question corresponds to the value of the string variable “Benefit”. The subject of the main verb is the complex noun phrase “the child of a free woman to whom comes a slave” (here again we keep the word order of the original text). This complex noun phrase contains the relative clause “to whom comes a slave” the form of which is specified by rule (3), (4) and (5) which are common for both forms of questions described by rules (1) and (2). The predicate “relation(_,_,_)” illustrates the use of domain or microcosmos knowledge necessary for the analysis of the question. The predicate “template(_,_,_,_,_)”, which was given this name in order to remind one of the role played by templates in other methods of information extraction, connects the question grammar with the text grammar. By using more than once the predicate “template” in question analysis rules like (1) and (2) enables us to treat complex questions that need scenarios for the extraction of the information which is necessary for answering the questions.

Examples of questions that may be processed with the above grammar are:
qp:-q("ti lamvanei to teknon eleytheras pros tin opoian erhetai doylos").
Which means: What does the child of a free woman to whom a slave comes inherit?
qw:-q("poios lamvanei tin perioysian eleytheras pros tin opoian erhetai doylos").
Which means: Who inherits the estate of a free woman to whom a slave comes?
qr:-q("ti lamvanei to teknon eleytheras i opoia erhetai pros doylon",P).
Which means: What does the child of a free woman who comes to a slave inherit?

2.2. Text Grammar
The text analysis performed by the system that was implemented on the computer is based on logic grammars appropriate for each text domain. An original parsing method appropriate for languages with a relatively free word order was used in the Greek text. This method consists of the automatic translation of every sentence into a number of logical facts written in Prolog and of the recognition of syntactic constituents as logical combinations of these facts. These facts take the form of a logical predicate with three arguments. The first argument specifies the number of the sentence that contains a given word, the second argument specifies the position of the word in the sentence and the third specifies the word itself. In traditional methods of syntactic analysis by computer, which are mainly used, for the analysis of English texts one syntactic rule must be written for every particular sequence of words. This means that if we apply such a method for the syntactic analysis of Greek, a plethora of syntactic rules will be needed for the same constituent due to the word order freedom of this language. On the contrary the method followed in the present system allows the statement of a single syntactic rule for the parsing of two or more equivalent syntactic structures that differ only in the relative position of the words involved.
The form of the sentences that can be analyzed by the rules developed for the present system in the case of the Gortys text consists of one verb and its complements since this was the form of the hypotheses found in the text. The case of the missing subject is treated using the valency of the verb for predicting the number of its complements. The complements of the verbs are recognized by syntactic rules that analyze the following basic forms of noun phrases:

• Pronouns
• Nouns
• Article + Noun
• Article+ Participle
• Adjective+ Noun
• Noun Phrase + or+ Noun Phrase
• Noun Phrase + and+ Noun Phrase
• Noun in Nominative+ Noun in Genitive
• Noun+ Pronoun+ Article+ Noun
These forms are recognized by the following text grammar example rules written in Turbo Prolog where “f(_,_,_)” is again a shorthand for “fronttoken” as above and “c(X,Y,Z)” means that Z is the concatenation of X and Y. The predicate “template(_,_,_,_,_)” used above in the question grammar in this particular case must be equated to the predicate “pr(_,_,_,_,_)”. If one needs to extract information from texts with different text grammars then “template” will be equated with the appropriate predicate of that grammar.
Text Grammar Example
pr(N,s,M,E2):-s(N,S),f(S,E2,R),f(R,M,_).
pr(N,a,V,E1):-ap(N,A),f(A,E1,R),f(R,V,_).
pr(N,a,E1,V,E2):-ap(N,A),f(A,E1,R),
f(R,V,R1),f(R1,E2,"").
pr(N,s,E1,V,E2):-s(N,A),f(A,E1,R),
f(R,V,R1),f(R1,E2,"").
______________________________________________________________________
p(S,np,NP,P):-w(S,N1,D),w(S,N2,N),N2=N1+1,
l(D,_,d,Nu,P,G),l(N,_,e,Nu,P,G),
c(D,N,NP).
p(S,np,NP,P):-w(S,N1,D),w(S,N2,N),N2=N1+1,
l(D,_,d,Nu,P,G),l(N,_,met,Nu,P,G),
c(D,N,NP).

p(S,np,NP,P):-w(S,N1,Ad),w(S,N2,N),N1<>N2,%N2=N1+1,
l(Ad,_,ad,Nu,P,G),l(N,_,e,Nu,P,G),
c(Ad,N,NP).

p(S,np,NP,P):-w(S,N1,E1),w(S,N2,i),N2=N1+1,
w(S,N3,E2),N3=N2+1,
l(E1,_,e,Nu,P,_),l(E2,_,e,Nu,P,_),
c(E1,i,NP1),c(NP1,E2,NP).

p(S,np,NP,P):-w(S,N1,E1),l(E1,_,e,_,P,_),
w(S,N2,i),N2=N1+1,
p(S,npq,NPQ,P,N3),N3=N2+1,
c(E1,i,NP1),c(NP1,NPQ,NP).

p(S,np,NP,P):-w(S,N1,E1),w(S,N2,kai),N2=N1+1,
w(S,N3,E2),N3=N2+1,
l(E1,_,e,Nu,P,_),l(E2,_,e,Nu,P,_),
c(E1,kai,NP1),c(NP1,E2,NP).

p(S,np,NP,P):-w(S,_,NP),l(NP,_,e,_,P,_).
p(S,np,NP,P):-w(S,_,NP),l(NP,_,pr,_,P,_).

p(S,npc,NPc,o):-w(S,_,No),l(No,_,e,_,o,_),
w(S,_,Na),l(Na,_,e,_,g,_),r(No,Na,R),
c(No,Na,NPc),write(S,R),nl.

p(S,npc,NPc,o):-w(S,_,No),l(No,_,ad,_,o,_),
w(S,_,Na),l(Na,_,e,_,g,_),r(No,Na,R),
c(No,Na,NPc),write(S,R),nl.

p(S,npq,NP,P,N1):-w(S,N1,E1),l(E1,_,e,_,P,_),
w(S,N2,ek),N2=N1+1,w(S,N3,D),
l(D,_,d,_,g,_),N3=N2+1,
w(S,N4,Pr),l(Pr,_,pr,s,g,_),
N4=N3+1,w(S,N5,E2),l(E2,_,e,_,g,_),
N5=N4+1,c(E1,ek,S1),c(S1,D,S2), c(S2,Pr,S3),c(S3,E2,NP).

p(S,se,SE,V,NPc,_):-a(S,_,V,NE),l(V,_,iv,_),
p(S,npc,NPc,o),c(V,NPc,S1),c(NE,S1,SE).

p(S,se,SE,V,NP,_):-a(S,_,V,Ne),l(V,_,iv,_),
p(S,np,NP,o),c(Ne,V,CV),c(CV,NP,SE).

p(S,se,SE,V,_,A):-a(S,_,V,Ne),l(V,_,v,_),w(S,_,A),
l(A,_,ad,_,a,_),c(Ne,V,CV),c(CV,A,SE).

a(S,N1,V,den):-w(S,N1,den),w(S,N2,V),N2=N1+1.
(S,N,V,""):-w(S,N,V).

2.3. Extraction of Implicit Semantic Relations
During the processing of some texts the problem of discovering and extracting by computer implicit semantic relations between concepts occurred. The discovery of such semantic relations requires the codification and processing by computer of the appropriate domain knowledge (I. Malagardi, 1995a, 1995b, 1996).
The example of the ancient Greek text of the Law Code of Gortys is used below for the illustration of the kind of knowledge used. This knowledge is divided in two main parts: a) ontology of entities b) ontology of actions and c) specification of implicit relationships between entities. The actions for the domain of the ancient Greek text are expressed with verbs, which are classified as follows:
1. offenses: rape, take
2. existence: live, exist, die
3. general actions: leave, bear, divorce, guarantee, leave, marry

The categories of implicit relationships between nouns are “being a relative of” and “responsibility” e.g.:
1. being a relative of: brother of father
2. responsibility: responsible of divorce

This knowledge of implicit relationships is used for the analysis of noun phrases of the following forms:
• noun in the nominative + noun in the genitive
• adjective in the nominative + noun in the genitive
These relationships are used for generating the answers to the corresponding questions.

3. The lexica
The texts used as examples of application of our system obviously belong to quite different domains and therefore pose the requirement for specialized lexica. Each specialized lexicon contains all the words from the domain that the particular text processed by the system belongs to. These words are grouped in three categories depending on the number of their characteristic attributes. The first category consists of words, whose entries have a single attribute that specifies the part of speech. The words in this category are mainly function words. The second category consists of verbs and their entries have two attributes. The first attribute specifies whether the verb is transitive or intransitive and the second attribute specifies the number of the verb. The third category has entries with four attributes and contains the nouns, adjectives and participles found in every text. The four attributes specify the part of speech, the number, the case and the gender of every word of this category.

4. Knowledge Extraction from Text
The deductive computer analysis of knowledge delivered by texts is traditionally performed in two stages: in the first stage, the text is translated by computer or, more commonly, by hand into some formal representation. In the second stage, reasoning is performed using this formal representation of the content of the text. In our system the translation step is avoided and the analysis is performed directly from the natural language texts following the ARISTA method of text analysis (J. Kontos, 1992). In order to enable our system to analyse texts containing causal knowledge, we should provide access to the following types of prerequisite knowledge:

a. Knowledge related to the subject matter of the text to be processed.
b. Linguistic knowledge allowing the system to treat the linguistic structures appearing in the text.
c. Reasoning knowledge needed for processing and deductive question-answering.

In most cases our system aims at the extraction of causal knowledge. Causal knowledge can be delivered by the logical connection between phrases that express process-entity pairs through a “causal linker”.

4.1. Linguistic Expression of Causal Relations
In natural language, “causality” may be expressed by a variety of linguistic forms. The linguistic forms expressing the parts of causal relations involve, among others, clausal adverbial subordination, clausal adjectival subordination (i.e. anaphoric links), discourse connection, single sentences (passivised or not), and sentential constituents (nominalisations and adverbial modification).
A causal relation is typically a pair consisting of an “antecedent” and of a “consequent”. Antecedents and consequents may appear in two connected sentences in terms of some causal implication. In passivised sentences, the by-phrase introduces the antecedent of the causal relation. Antecedents of causal relations may also be identified in by-phrases associated with past participles, rather than passive verbs. Note that certain verbs (passivised or not) and participles may function as mere implicational/causal connectives (cause, lead to, brought on) in contrast to others (increase, introduce etc.) that may have some additional meaning component encoded.
Processes functioning as antecedents or consequents of some causal relation can also be referred to in terms of nominalisations in causal-relation delivering sentences. In dealing with sentential constituents rather than with complete sentences which may deliver one of the parts of some causal relation, we should note that, apart from nominalisations, adverbial modification (participles or prepositional phrases) may also provide material qualifying such antecedents/consequents.

4.2. Recognition of Causal Relations from Texts
Causal relations are recognized and extracted by means of a four-argument predicate called “cause”. The arguments of this predicate are:

(a) the consequent process related to some entity in the physical system,
(b) the entity in the physical system involved in the consequent,
(c) the antecedent process related to a similar (or to the same) entity, and
(d) the entity involved in the antecedent.

The automatic extraction of the appropriate terms which will fill in the process-entity slots in the “cause(_,_,_,_)” clause involves the following steps. Firstly, phrases qualifying for antecedents or consequents should be identified. Due to the variety of linguistic forms encoding causal relations, as indicated above, there may be more than one causal relation encoded in a sentence. Secondly, the terms representing each process-entity structure of the antecedent and consequent should be identified. Thirdly, after the identification of a process, the entity undergoing this process must fill in the entity-slot of the same antecedent or consequent "process-entity" structure. In cases where there are two entity nouns in a phrase qualifying some antecedents or consequents, a choice is made among these entities nouns on the basis of some additional knowledge. There is a further point to be made concerning the identification of the entity noun which is to fill in an entity-slot, namely, the recovery of a noun related to some process when the former is absent from the text.

5. Extraction from the Primary Production Texts
The corpus of texts to which the combination of question answering with information extraction was first applied (J. Kontos, 1983) were abstracts of research papers from the oceanographic domain of primary production in the sea. Primary production concerns the growth of phytoplankton and its dependence on environmental factors such as nutrients. These abstracts were taken from the “Deep-Sea Research Oceanographic Literature Review” for the years 1978, 1979 and 1980. The information extracted from these abstracts concerned facts about the causal dependence of biological processes such as growth and photosynthesis on environmental factors such as solar radiation and various chemical elements or compounds. These facts constitute the basic elements of scientific knowledge in this domain and are normally predicated with time and space information. An illustrative question-answering example for this application is:

Question: “What organism depends on what nutrient?”
Answer: “tricornutum depends on nutrient” from 1
“phytoplankton depends on N” from 2
“phytoplankton depends on nutrient” from 3
“phytoplankton depends on nitrate” from 4

Where the numbers 1-4 correspond to the text sentences from which the answers were extracted and are given below:

1. Growth of tricornutum related to nutrient content.
2. Numbers of phytoplankton correlated with N in the photic zone.
3. Nutrient enrichment in the basin stimulates phytoplankton growth.
4. Spatial distribution of nitrate correlated with phytoplankton activity.

The system described in (J. Kontos, 1983) that was capable of producing the above results was the first to accomplish a direct attack to the problem of question answering combined with information extraction from unformatted texts. The questions posed to this system were processed by use of a semantic grammar augmented with some form of domain ontology. The speed of the system was increased when its implementation was based on finite state automata parsing instead of the then traditional grammar based parsing method. It is remarkable that recent work on information extraction has “resurrected’ the finite state method of parsing in order to solve the speed problems faced when processing large corpora (M.T. Pazienza, 1997).

6. Extraction from the Lung Mechanics Text
The following example is an extract from a medical physiology book (A. C. Guyton, 1991) in the domain of lung mechanics. The processing of this text for information extraction was first presented in (J. Kontos, 1992) by the use of a number of scenaria related to causal knowledge chaining, which results from deductive reasoning performed by the system in response to the user's question. This text from the book contains the following sentences:

1. The alveolar pressure rise forces air out of the lungs.
2. The alveolar pressure rise is caused by elastic forces.
3. Elastic forces include elastic forces caused by surface tension.
4. Elastic forces caused by surface tension increase as the alveoli become smaller.
5. As the alveoli become smaller, the concentration of surfactant increases.
6. The increase of the concentration of surfactant reduces the surface tension.
7. The reduction of the surface tension opposes the collapse of the alveoli.
If the user makes the question “What process of alveoli causes flow of lungs air?”
The answer “become smaller” is produced automatically together with the following explanation which is a computer generated text:

alveoli become smaller causes increase of elastic forces because
surface tension elastic forces is part of elastic forces and
alveoli become smaller causes increase of surface tension elastic forces
alveoli become smaller causes rise of alveolar pressure because
alveoli become smaller causes increase of elastic forces and
elastic forces causes rise of alveolar pressure
alveoli become smaller causes flow of lungs air because
alveoli become smaller causes rise of alveolar pressure and
rise of alveolar pressure causes flow of lungs air
A second question that may be submitted by the user is: "What process of alveoli opposes collapse of alveoli?" which requires the definition of causal polarity for the proper treatment of the verb “opposes”. After positive and negative causal polarity have been defined as "+cause" and "-cause" respectively the system gives the answer again "become smaller" but now the explanatory text generated by the system is as follows:

alveoli become smaller +causes reduction of surface tension because
alveoli become smaller +causes increase of surfactant concentration and
increase of surfactant concentration +causes reduces of surface tension
alveoli become smaller -causes collapse of alveoli because
alveoli become smaller +causes reduction of surface tension and
reduction of surface tension -causes collapse of alveoli

7. Knowledge Extraction from the Aspirin Text
7.1. The Aspirin Text
The text chosen as another illustrative example is an article from the Scientific American (G. Weissman, 1991), entitled “Aspirin” which we shall call “the Aspirin text”. The author, professor of Medicine at New York University, and director of the division of rheumatology at the University Medical Center where he studies molecular biology of inflammation, focuses on the range of biological effects and side effects salicylates have on the body. The general plan of the “Aspirin text” is given below.
Early history and research up to 1970
Vane's Mechanism (VM)
Remaining details
VM support and elaboration
Weakness's of VM
Are NSAIDs' effects the result of their physical properties?
Neutrophil Interference Mechanism
Prostaglandins possess anti-inflammatory properties
The effect of NSAIDs and prostaglandin on cell signal transmission
The final blow to VM from a marine sponge
Much remains to be learned

Texts like “Aspirin text” contain causal knowledge, which we are interested in extracting that is delivered both “directly” and “indirectly”. Sentences delivering causal knowledge indirectly are - in most cases - embedded sentences, the main verb being a “metascience operator” (e.g. discovered, observed, has shown how, found that, has been impressed by the fact that, explain how, demonstrate that, argued, has been substantiated). Some examples of sentences delivering indirectly causal knowledge from the Aspirin text are:

• What Stone had discovered,...was that salicylates... reduced the fever and relieved the aches...
• Recent work in my laboratory, for example, has shown how aspirin-like drugs prevent the activation of cells that mediate the first stages of....
• Renal physiologists found that low doses of salicylates blocked the excretion of uric acid...
• Pharmacologists had shown that salicylates reduce pain by acting on tissues....

Causal knowledge appears directly when there is no predicator introducing it. In the present illustrative medical text we are focusing on causal relations between processes associated with parts of the physiological system of the human body. Such processes may be “(pain/fever) reduction”, “raising (levels of acid)”, ‘(prostaglandin) production” etc. An example of a sentence delivering directly causal knowledge is: “…salicylates reduce pain by acting on tissues and associated sensory nerves...„

7.2. Causal knowledge extraction from Aspirin text
In this section, we present an illustrative grammar fragment necessary for the processing of sentences from the Aspirin text. It should be noted that our grammar rules do not generate any structures. They are only used for recognising sentence structures found in texts and extracting information from them. Therefore, we need not complicate our grammars by attempting to constrain the rules so that they will not allow ungrammatical sentences.

7.2.1. A Noun Phrase Grammar
The following rule describes the structure of a noun phrase (np) consisting of another np preceded by an adjective:

np(Str,Rest,Adj,N):-fronttoken(Str,Adj,R1),adj(Adj),np(R1,Rest,N).

It enables the system to recognise np structures like “uric acid” and “ubiquitous local hormones”. Some of the other noun phrase (np) and prepositional phrase rules read as follows:

np(Str,Rest,N):-fronttoken(Str,Q,Rest1),q(Q),np(Rest1),Rest,N).
np(Str,Rest,Gen,N):-fronttoken(Str,Gen,Rest1),g(Gen),np(Rest1,Rest,N).
np(Str,Rest,Gen,N):-fronttoken(Str,Q,Rest1),q(Q),np(Rest1,Rest,Gen,N).
np(Str,Rest,N1,Prep,N2):-np(Str,Rest1,N1),pp(Rest1,Rest,Prep,N2).
np((Str,Rest,Pro,Prep1,N1,Prep2,N2):-pnp(Str,Rest1,Pro), pp(Rest1,Rest,Prep1,N1,Prep2,N2).
pp(Str,Rest,Prep,N):-fronttoken(Str,Prep,Rest1),prep(Prep),np(Rest1,Rest,N).
pp(Str,Rest,Prep,N):-fronttoken(Str,Prep,Rest1),prep(Prep),pp(Rest1,Rest,P2,N),prep(P2).
pp(Str,Rest,Prep1,N1,Prep2,N2):-fronttoken(Str,Prep1,Rest1),prep(Prep1),
pp(Rest1,Rest,N1,Prep2,N2).

The linguistic knowledge presented above enables the system to recognise many structures encountered in the Aspirin text.

7.2.2. Sentence Structures
Below, we present grammar rules describing some of the sentence structures encountered in the Aspirin text. The following rules allow the recognition of sentence structures in terms of the entity/process pairs and of relating the causal relations expressed, to the four-argument clause -described above- representing the causal relations. Five types of rules have been distinguished, and their Prolog expression is given below.

s(Str):-fronttoken(Str,"when",R),ep(R,Ea,Pa,R2),fronttoken(R2,",",R3),pe(R3,Pc,Ec,"").
s(Str):-pe(Str,Pa,Ea,R2),pe(R2,Pc,Ec,"").
s(Str):-prs(Str,Pa,R1),fronttoken(R1,"that",R2),pe(R2,P,E,R3),pe(R3,Pc,Ec,"").

The last rule treats the relative as a condition on which the causal relation (expressed by the rest of the sentence) can be considered valid and used for drawing inferences. It should be noted that the present structure deals with the case of a missing entity string that is necessary to be associated with the process of the antecedent. The system 'consults' prerequisite knowledge in order to fill in the entity-slot in the four-argument structure it recognizes. The first entity-slot likewise will have to be filled in by the system 'retrieving' prerequisite knowledge available to the system.

s(Str):-pe(Str,Pa,Ea,R1), pe(R1,P1,E1,R2),n(E1),fronttoken(R2,"and",R3),ep(R3,E2,P2,R4),n(E2),
fronttoken(R4,"that",R5),pe(R5Pc,Ec,"").

Apart from causal knowledge, inferencing also needs ontological knowledge which is knowledge about the structure of the physiological system. Some of this knowledge is delivered by the text and is extracted by grammar rules like the following:

s(Str):-ep(Str,N1,P1,Rest1),n(N1),prvn(P1),fronttoken(Rest1,By,Rest2),by(By),
pe(Rest2,P2,N2,N4,""),prn(P2P).

7.3. Prerequisite Ontological and Lexical Knowledge
Ontological knowledge is domain knowledge that includes an inventory of entities and of processes related to that domain and an inventory of relations between these entities. The relations involved can be meronomic or taxonomic as well as causal. Lexical knowledge is linguistic knowledge that refers to the characteristics and relations of individual words and may be related to ontological knowledge.
Lexical knowledge is normally contained in the lexicon. In the lexicon, there are a number of issues to be specified such as the set of grammatical categories and semantic classes. Multiple membership (words falling in more than one class) is handled by allowing a word to appear in more than one class, with a separate word definition.
The extraction of information from the Aspirin text is based on prerequisite Lexical and Ontological Knowledge. Lexical and Ontological Knowledge is included in the lexicon that consists of
• general vocabulary items to which no attributes of the type described above are assigned
• medical terminology items,
which may either appear in everyday speech as well, e.g. morphine, kidneys, heart attack, pharmacologists, or not, e.g. neutrophils, thromboxane, piroxicam, etc. Ontological Knowledge is expressed by using terminological classes grouping medical terms. A list of some of the terminological classes of items appearing in the Aspirin text taken into account is provided below:

CLASS LEXICAL ITEMS
MEDICAL PERSONNEL renal physiologists, pharmacologists, investigators, John R. Vane...
ENTITIES
BODY PARTS tissues, liver, blood vessels, brain, sensory nerves, joints, cell membranes,
BODY FLUIDS synovial fluid, blood...
BODY CHEMICALS uric acid, arachidonic acid...
HORMONES prostaglandins, insulin...
ENZYMES prostaglandin H synthase...
DRUGS aspirin, morphine, codeine, salicylates, NSAIDS, ...
PROCESSES activation, adhesion, aggregation ...
SYMPTOMS pain, redness, heat, swelling, fever...
Apart from the ontological/causal prerequisite knowledge, another type of prerequisite knowledge is necessary for supplying domain/subject matter information that we called the Domain Default Knowledge. It differs from prerequisite ontological knowledge in that it associates processes to entities rather than specifying hierarchical relations between entities.

7.4. Inference Engine
The reasoning knowledge needed is used mainly in the form of an inference engine. In our experiments we used an inference engine realized in Prolog. The system, that is, will make use of Prolog rules as inference rules for processing the knowledge acquired from text fragments. In the case of causal knowledge the following simple causal inference rules in Prolog are used:
cause(P1,N1,P3,N3):-cause(P1,N1,P2,N2),cause(P2,N2,P3,N3).
cause(P1,N1,P2,N2):-part(N3,N2),cause(P1,N1,P2,N3).

The first rule combines two pieces of causal knowledge A and B, where the consequent of A is the same with the antecedent of B in order to synthesize a new piece of knowledge with antecedent equal to the antecedent of A and a consequent equal to the consequent of B. The second rule controls the synthesis of a new piece of causal knowledge by use of prerequisite meronomic knowledge.

8. Conclusion
A novel approach was introduced in this paper for the implementation of a question-answering based tool for the extraction of information and knowledge from texts. This effort resulted in the computer implementation of a system answering questions directly from a text using Natural Language Processing. Domain knowledge concerning categories of actions and implicit semantic relations was found useful for performing information extraction from the texts treated.
The method developed was applied to different kinds of texts such as an ancient Greek legal text, two medical texts and a text base of abstracts of papers in oceanography. In all these cases our method produced satisfactory results and the questions submitted to the system were answered successfully.

References
1. Cowie, J., 1983, Automatic analysis of descriptive texts. In Proceedings of the Conference on Applied Natural Language Processing.
2. Cowie, J., and Lehnert, W., 1996, Information Extraction. Communications of the ACM. Vol. 39, No. 1, pp. 80-91.
3. Grishman, R., 1997 Information Extraction: Techniques and Challenges. In Pazienza, M. T. Information Extraction. LNAI Tutorial. Springer, pp. 10-27.
4. Guyton, A. C., 1991, Textbook of Medical Physiology. Eighth Edition, An HBJ International Edition. W.B. Saunders.
5. Kontos, J. and Papakonstantinou, G., 1970. A Question-Answering System Using Program Generation. Proceedings of A.C.M. International Computing Symposium, Bonn Germany.
6. Kontos, J., 1980, Syntax-Directed Processing of Texts with Action Semantics. Cybernetica, 23, 2 pp. 157-175.
7. Kontos, J., 1982, Syntax-Directed Plan Recognition with a Microcomputer. Microprocessing and Microprogramming. 9, pp. 227-279.
8. Kontos, J., 1983, Syntax-Directed Fact Retrieval from Texts with a Micro-Computer. Proc. MELECON '83, Athens.
9. Kontos, J., 1985, Natural Language Processing of Scientific/Technical Data, Knowledge and Text Bases. Proceedings of ARTINT Workshop. Luxembourg.
10. Kontos, J. and Cavouras, J. C., 1988, Knowledge Acquisition from Technical Texts Using Attribute Grammars. The Computer Journal.,Vol 31, No 6, pp 525-530.
11. Kontos, J., 1992, ARISTA: Knowledge Engineering with Scientific Texts. Information and Software Technology, Vol. 34, No 9, pp.611-616.
12. Kontos, J., 1996, Artificial Intelligence and Natural Language Processing (In Greek) E. Benou, Athens, Greece.
13. Malagardi, I., 1995a, Comparative Analysis of "na" and "ya na" Sentences of the Greek Language with the Equivalent Structures of German Language and Related Problems in their Machine Translation. Unpublished Dissertation. University of Athens.
14. Malagardi, I., 1995b, The Resolution of the Subject Ambiguity in Sentences with "ya na" using Domain Knowledge, and Related Problems in Machine Translation. Proceedings of 2nd. International Congress on Greek Linguistics. Salzburg.
15. Malagardi, I.,1996, Computer Determination of Relations between the Elements in Noun Phrases of Sublanguages. 17th annual meeting of the Department of Linguistics. Aristotle Univ. of Thessaloniki.
16. MUC-3., 1991, Proceedings of the Third Message Understanding Conference. Morgan Kaufmann.
17. Pazienza, M. T., 1997, Information Extraction. LNAI Tutorial. Springer.
18. Wilks, Y., 1997, Information Extraction as a Core Language Technology. In Pazienza, M. T. Information Extraction. LNAI Tutorial. Springer, pp. 1-9.
19. Weissman, G., 1991, Aspririn, Scientific American, pp. 58-64.
20. Willets, R. F., 1967, The Law Code of Gortyn. Kadmos : Supplement I. Berlin.