Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Αρχαιοελληνικές Καταβολές της Πληροφορικής

Αρχαιοελληνικές Καταβολές της Πληροφορικής
Οι «συλλογισμοί» του Αριστοτέλη μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν την τομή που προοιωνίζει την εμφάνιση της Πληροφορικής. Οι συλλογισμοί είναι πρότυπα λογικών σχημάτων (ή λογικών «μηχανισμών» ) που παράγουν ορθά συμπεράσματα στηριζόμενα σε ορθές υποθέσεις.  Ένας ορισμός του Συλλογισμού που έχει δοθεί από τον ίδιο τον Αριστοτέλη έχει ως εξής :
"Εστί δη συλλογισμός λόγος , εν ω τεθέντων τινών , έτερόν τι των κειμένων εξ ανάγκης συμβαίνει δια των κειμένων " (Τοπικά, Α).
  Κλασσικό παράδειγμα:
 • Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος.   <-- υπόθεση 1
 • Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί. <-- υπόθεση 2
 --------------------------------------------------------------
 • Άρα ο Σωκράτης είναι θνητός. <-- συμπέρασμα
Το «Όργανον» του Αριστοτέλη που περιέχει αυτά και πολλά άλλα αποτελεί σημαντικό πρόδρομο της σύγχρονης Θεωρίας Υπολογισμού.
  
Η Αρχή της Υλοποίησης
 Η λογική εδραίωση της πληροφορικής στην Ελλάδα του 5ου αιώνα π.Χ. υπήρχε, όμως η θεωρία δεν είναι αξιοποιήσιμη πριν υλοποιηθεί με κάποιο «τεχνητό» μέσο ή μηχάνημα, αυτό που σήμερα λέμε «υλικό» ή «υπολογιστή» ή “hardware”.

Το 1901 στις βόρειες ακτές των Αντικυθήρων Έλληνες σφουγγαράδες ανακάλυψαν ένα αρχαίο ναυάγιο χρονολογούμενο περίπου από το 100 π.χ. που θεωρείται πλέον διεθνώς ως ο αρχαιότερος υπολογιστής του πλανήτη ονομαζόμενος «Μηχανισμός των Αντικυθήρων», με διασωθέντα πάνω από 80 θραύσματα. Θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως έναν μηχανικό και ψηφιακό υπολογιστή ειδικού σκοπού. Ο μηχανισμός  περιείχε 29 οδοντωτούς τροχούς που συνδέονταν μεταξύ τους και εκτεταμένο επιγραφικό κείμενο στα Αρχαία Ελληνικά χρονολογούμενο γλωσσικά προ του 100 π.χ.  Όπως ανακαλύφθηκε μετά από πολλές έρευνες ο μηχανισμός αυτός παρίστανε τη συνδυασμένη κίνηση του ήλιου και της σελήνης και άλλα φαινόμενα και θεωρείται ως ο αρχαιότερος υπολογιστής. Προβλέπει εκλείψεις της Σελήνης κ.α. 

Οι πρώτες εικόνες του εσωτερικού του μηχανισμού αποκτήθηκαν στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με ακτίνες Χ. Οι πιο πρόσφατες έρευνες γίνονται από διεθνή κοινοπραξία με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής που αποδίδουν εικόνες μεγάλες ευκρίνειας.  Συνεργαζόμενοι Φορείς σε σύγχρονο πρόγραμμα μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων:

1. Cardiff University, School of Physics and Astronomy, UK.
2. Images First Ltd, South Ealing, London, UK.
3. National & Kapodistrian University of Athens, Department of Astrophysics, Athens, Hellas.
4. Aristotle University of Thessaloniki, Department of Physics, Section of Astrophysics, Astronomy and       Mechanics, Thessaloniki, Hellas.
5. Centre for History and Palaeography, National Bank of Greece Cultural Foundation, Athens, Hellas.
6. National Archaeological Museum of Athens, Athens, Hellas.
7. X-Tek Systems Ltd, Tring Business Centre, Herts , UK.
8. Hewlett-Packard Laboratories, Palo Alto, CA, USA.
9. Foxhollow Technologies Inc., Redwood City, CA, USA.

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (MANUAL) ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
• 4 Ο Σ Α Π Ο Σ Τ Η Μ Α
• 5 [ Ο Ν Ε Ξ Α Ρ Χ Η Σ Α
• 6 Ε Σ Π Ο Μ Ε Ν Α Ο [ Ε
• 7 Ο Υ Ο Ε Σ Π Ο Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ
• 8 Π Α Σ Τ Ο Υ [ Α Π Ο Κ Ο Τ Α Σ Ν Ν Α Τ Α Ι Σ Ο
• 9 Λ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν Η Λ Ι Ο Ν Σ Ο Π Ο [ Ε
• 10 ΙΑ Ξ Ι Α Λ Ι Σ Α Σ Κ [Α Ι] Π Ρ Ο Σ Α Γ Ε Ι Ν Ε Π [Ι] Σ Η Σ Τ Ο Ν Η Λ [Ι Ο Ν]
• 11 [Π Ρ] Ο Σ Α Γ Ε Τ Α Ι Ε Π Ι Τ Ο Ν [Η Λ] Ι Ο Ν Ε Λ Α Σ Σ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Γ Μ Ο Ι Σ Τ Υ Γ Χ Α Ν Η Α Π Ο Σ
• 12 [Π Ρ] Ο Σ Α Γ Ε Ι Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν [Η] Λ Ι Ο Ν Ε T Σ Η Σ Ε Ι Ο Ν Κ Α Ι Σ Υ Ν Ο [ Ο Ν Α
• 13 Ε Π Ι Τ Ο Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ο Ν Ε Π Ο Μ Ε Ν Ο Ο Ε Ν Α Λ Λ Α Ι Σ Η Μ Ε Ρ Α Ι [Σ]
• 14 [Σ Τ Η Ρ Ι Γ] Μ Ο Ν [T Σ] Ο Π Ρ Ο Η Γ [Ο ]Υ Μ Ε Ν Ο Σ Α Π Ο Σ Τ Α Λ Θ
• 15 Α Σ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Α [Ν ] Π Ο Ι Ε Ι Π [Ρ Ο ]Ε Ν Ο Σ Ε Ι Σ Τ Η [Ν ]Κ Ε Π
• 16 [[ Ι] Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Π [Ρ ]Ο Σ Α [Ο ] Π Ρ Ο Σ Τ
• 17 Κ Η Σ Ε Ι Ο Σ Χ [Ε ]Π Ι Τ Ε Μ Χ Α
• 18 Ο Σ Ι Η Τ Ο Ν Η Λ Ι Ο Ν Η Α Φ Ρ Ο [[ Ι Τ Η] Η Ν Ο Ι Σ Ν
• 19 Σ Τ Η Π Ρ Ο Σ Α Γ Ε Ι Π Α Σ Ι Ν Γ T Ν Ι Α Ι Σ
• 20 Ο Ι [Η Μ Ε Ρ Α Σ] Π Ρ Ο Σ Α Γ Ε Ι Τ Η Ν Π Ι Π Ε Τ Α Ν Α Κ Α Σ Α Ε
• 21 Ε Σ Π Η Μ Ε Ρ Α Σ Κ Α Ι Υ Π Ο Λ Ε Ι Π Ε Τ Α Ι Μ Ε Χ Ρ Ι Τ Η Σ Ε T Ι Α Σ Σ Τ
• 22 Η [Μ Ε Ρ] Α Ι Τ Μ Η Μ Ε Ρ Α Σ Σ Ο Ν Ο Η Ο Ν Ο Τ Ο Υ Λ Α Κ Μ Η
• 23 Α Ν Ι Σ Α Τ Ο Ν Ε Π Ι Σ Ο Ν Ε Χ T Ν Σ Τ Η Ρ Ι Γ Μ Ο Ν Ε Π Ι Σ Χ T Ν Α Π Ο Τ Ο Υ Η Λ Ι Ο Υ Ν Ε Σ Λ Ι
• 24 Α Ε Σ Α Ι Π Ι Σ Ξ Ε Η Λ [Ι Α] Κ Η Ν Π Α Ρ Α Τ Ε Ι Ν Ε Τ [Η Ν] Α Π Ο Σ Τ Α Σ Ι Ν Ε Σ Α Π Ο
• 25 Ρ Ε Σ Α Σ Ξ Ε Η Λ Ι Α Κ Η Ν Ε Π Ε Τ Ε Ι Ν Ε Ν Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Κ / Ε Ν Α Ε Υ [ Ο Μ Ο Ν Κ Α
• 26 Ν Ε Ξ Η Μ Ε Ρ Α Σ Η Γ Ε Ν [Ε] Σ Ε T Σ Ε Ν Ε Ν Ε Χ Ε T Α Ν Κ Α Τ Α Λ Ο
• 27 Ε Α Ε Ι Ν Π [ Ι Α Σ Τ Α Σ Ι Ν Σ Η Μ Ε Ρ Α Ι Σ Μ Ε Ν Μ Ε Γ Α Λ Α Ι Σ

Καθυστέρηση 1800 ετών
Η εξέλιξη των υπολογιστών παρέμεινε στάσιμη για 18 αιώνες και ξεκίνησε πάλι το 17ο αιώνα μ.Χ. !
Το 1623 μ.Χ. ο Γερμανός Wilhelm Schickard κατασκεύασε το «υπολογιστικό ρολόι»: Μια μηχανή που μπορούσε να κάνει προσθέσεις και αφαιρέσεις. Αν δηλαδή κάνουμε την αφαίρεση 2010-1623= 387 έτη!

Η νεότερη ιστορία των υπολογιστών συνοπτικά
Η πρώτη υπολογιστική μηχανή των νεότερων χρόνων είναι του Schickard (1623) που όμως δεν προγραμματιζόταν.
Η μηχανή του Pascal παρουσιάζεται το 1643.
Το πρώτο σχέδιο προγραμματιζόμενου υπολογιστή γίνεται 200 έτη μετά το 1623 στην Αγγλία. (C. Babbage 1822).
Ο πρώτος προγραμματιζόμενος υπολογιστής (Z3) κατασκευάζεται 314 έτη μετά το 1623 στην Γερμανία. (K. Zuse 1941).Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής (ENIAC) κατασκευάζεται το 1945 δηλαδή 318 έτη μετά το 1623 στις ΗΠΑ (Πανεπιστήμιο της Πεννσυλβάνιας).
Ο πρώτος μικρο-υπολογιστής (8008) κατασκευάζεται 349 έτη μετά το 1623 στις ΗΠΑ (INTEL 1972).

Μηχανισμός του Πασκάλ

O υπολογιστής «Κολοσσός» (Colossus) τέθηκε σε λειτουργία το 1943, με στόχο αποκρυπτογράφηση των γερμανικών απόρρητων μηνυμάτων που κρυπτογραφούσαν με την μηχανή Enigma.
Ο Κολοσσός σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από επιστήμονες υπό την καθοδήγηση του Thomas Flowers στηριζόμενων σε ιδέες και θεωρίες του Alan Turing. Μαζί με τον μαθηματικό W. G. Welchman, ο Turing είχε αναπτύξει το Bombe, μία μηχανή που βασιζόταν σε προηγούμενες εργασίες Πολωνών μαθηματικών και που από τα τέλη του 1940 αποκωδικοποιούσε μηνύματα που στέλνονταν μέσω μηχανών Enigma.

Οι τρείς πρώτες γενεές σύγχρονων υπολογιστών
Οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές διακρίνονται σε τρεις γενεές:

Η πρώτη, που συμπίπτει με τη δεκαετία του 1950, αφορά τους υπολογιστές λυχνιών, όρος που προέρχεται από τις ηλεκτρονικές λυχνίες που αποτελούν στοιχεία κυκλωμάτων. Η χωρητικότητα της μνήμης είναι λιγότερη από 100 αριθμούς, το λογισμικό ανύπαρκτο και ο προγραμματισμός επίπονος και λεπτομερής. Στη γενεά αυτή μερικοί περιλαμβάνουν και τη δεκαετία του 40.

Η δεύτερη από το τέλος της δεκαετίας του 1950 έως το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1960, οι λυχνίες αντικαθίστανται από τα τρανζίστορ, που είναι πολύ πιο αξιόπιστα μέσα για την επεξεργασία ενός σήματος. Επιπλέον, στη μνήμη εργασίας προστίθενται και οι δευτερεύουσες μνήμες και εμφανίζονται οι πρώτες ανεξάρτητες από τον τύπο μηχανής γλώσσες προγραμματισμού. Τέλος, εμφανίζονται τα λειτουργικά συστήματα, προγράμματα που φροντίζουν για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της μηχανής.

Η τρίτη αναφέρεται στις σειρές υπολογιστών με κλιμακούμενες επιδόσεις, που εμφανίζονται στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η μονάδα ανάγνωσης διάτρητων καρτών αντικαθίσταται από τα πληκτρολόγια. Παράλληλα, αυξάνεται η ταχύτητα των κυκλωμάτων και της μνήμης, εμφανίζονται τα πρώτα ολοκληρωμένα κυκλώματα και η επεξεργασία δεδομένων με γραφικά σε οθόνες που αντικαθιστούν τις γραφομηχανές εξόδου δεδομένων.

1980. Η Seagate Technology δημιουργεί τον πρώτο σκληρό για μικροϋπολογιστές.

1980. O οπτικός δίσκος με μεγαλύτερη χωρητικότητα από την 5 1/4 δισκέτα!
1981. O Osborne ολοκληρώνει τον πρώτο φορητό που ζυγίζει 24 pounds.
1981. Η ΙΒΜ παρουσιάζει τον PC τον παππού των σημερινών PC.
1981. Η Sony παρουσιάζει την δισκέτα και τον οδηγό των 3 ½ ιντσών.
1985. H Philips παρουσιάζει το CD-ROM.
1989. Η Intel λανσάρει τον 486 με πάνω από ένα εκατομμύριο τρανζίστορς.
1993. H Intel λανσάρει τον Pentium (P5) επεξεργαστή.
1995. H Microsoft παρουσιάζει τα Windows 95.
1997. Η Intel παρουσιάζει τον Pentium II επεξεργαστή.
1998. Η Microsoft παρουσιάζει τα Windows 98.
1998. Η Intel παρουσιάζει τον Celeron μια φτηνή λύση του Pentium II.
1999. Η Ιntel παρουσιάζει τον Pentium III.
2000. H Microsoft παρουσιάζει τα Windows 2000.
2001. H Microsoft παρουσιάζει τα Windows XP.

Δεν υπάρχουν σχόλια: