Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Πειραματισμοί με την Αφήγηση- Υπολογιστική Αφηγηματολογία- Computational Narratology

Πειραματισμοί με την Αφήγηση


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»
του Καθηγητή Τεχνητής Νοημοσύνης Ιωάννη Κόντου
Η Αφηγηματολογία περιλαμβάνει Θεωρία και Εφαρμογή. Η ανάπτυξη της Αφηγηματολογίας χρονολογείται από την συγγραφή της Ποιητικής του Αριστοτέλη τον 4ο αιώνα π.Χ. που προτείνει μια Θεωρία και την εφαρμόζει στην αρχαία τραγωδία. Η νεότερη πορεία της Αφηγηματολογίας αρχίζει με τον Vladimir Propp στις αρχές του 20ου αιώνα που προτείνει μία δική του θεωρία και την εφαρμόζει στα Ρωσικά παραμύθια. Από τα τέλη του 20ου αιώνα με την εφαρμογή μεθόδων της Πληροφορικής και ειδικότερα της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάλυση και σύνθεση αφηγήσεων δημιουργείται η νέα ειδικότητα η ονομαζόμενη «Υπολογιστική Αφηγηματολογία» (Computational Narratology). Η ομιλία μετά από μια σύντομη  ιστορική αναφορά θα επικεντρωθεί στην αναφορά των νέων ιδεών και μεθόδων που συγκροτούν την σύγχρονη Υπολογιστική Αφηγηματολογία. Η αφήγηση ως βασικό συστατικό του πολιτισμού μας έχει καταλήξει από εργαλείο συνεργασίας των πρωτόγονων κοινωνικών ομάδων, με την χρήση της πληροφορικής, να ενσωματώνεται σε τεχνολογίες αιχμής που αφορούν την σύγχρονη τέχνη, επιστήμη, εκπαίδευση και διοίκηση που θα θιγούν στην ομιλία. Ειδικότερα θα θιγούν εν συντομία τρόποι με τους οποίους εφαρμόζεται η Υπολογιστική Αφηγηματολογία σε τομείς όπως: Ιστορία, Διήγημα, Μυθιστόρημα, Κινηματογράφος, Εκπαίδευση, Ιατρικό Ιστορικό, Παιχνίδια με Υπολογιστή, Υπολογιστική Εμψύχωση, Εικονική Πραγματικότητα,  Διαδραστική Αφήγηση, και Διαδραστικό Θέατρο και Διαδραστικός Κινηματογράφος.
  
ABSTRACT OF THE LECTURE “COMPUTATIONAL NARRATOLOGY”
of  Professor of Artificial Intelligence John Kontos
Narratology consists of theory and application. The development of Narratology is dated since Aristptle’s Poetics written in the 4th century B.C. in which a theory is proposed and applied to the analysis of Greek Tragedies. The modern development of narratology  starts at the beginning of the 20th century with Vladimir Propp who proposed a theory that he applied to Russian folktales. Since the end of the 20th century a new field called “Computational Narratology” is created with the use of methods of computer technology and especially of Artificial Intelligence. The lecture will start with a short historical review and then it will concentrate on the review of new ideas and methods that constitute modern Computational narratology. Narration as a basic element of our civilization has evolved from a tool of collaboration of primitive social groups to be embodied in avant-guard technologies that support modern art, science, education and management and that will be mentioned in the lecture. In particular it will be presented how Computational Narratology is applied to fields such as History, Stories, Novels, Animation, Virtual Reality, Interactive Narrative, Interactive Theatre and Interactive Cinema.
   

Δεν υπάρχουν σχόλια: