Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Η χριστιανική Ευρώπη φονεύει τον κρητικό λαό...


"...Μια απελπισμένη φωνή διαμαρτυρίας προς τους λαούς της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά παράλληλα ένα δείγμα θάρρους και αποφασιστικότητας απέναντι στους ισχυρούς της Ευρώπης για την προκλητική φιλοτουρκική τους στάση στο Κρητικό ζήτημα, απηύθυναν οι Κρήτες, λίγο μετά τα γεγονότα της επέμβασης των μεγάλων δυνάμεων στην Κρήτη, τον Φεβρουάριο του 1897..."

"...Τίνος η ψυχή δεν συγκινείται επί τοις ανελπίστοις τούτοις παθήμασι του Κρητικού Λαού φονευομένου υπό της Χριστιανικής Ευρώπης διότι εδέχθη κατά το παρελθόν τας συμβουλάς και αποφάνσεις αυτής;..."
Η χριστιανική Ευρώπη φονεύει τον κρητικό λαό

Πηγή: Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: