Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

The Second Economic Adjustment Programme for Greece - March 2012 - European Commission

Παραπέμπω στην πρόσφατη επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα. Στη σελίδα 95 του αρχείου υπάρχει ένας πίνακας τον οποίο μεταφέρω μεταφρασμένο.

The Second Economic Adjustment Programme for Greece - March 2012 - European Commission: The Second Economic Adjustment Programme for Greece - March 2012 - European Commission

Ο πίνακας αυτός είναι χρήσιμος για την αποφυγή συγχίσεων όπως αυτές που δημιουργούνται σε συζητήσεις στα ΜΜΕ. Συγχέονται τα δύο ποσά, δηλαδή το σύνολο των ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ που στον πίνακα αποκαλούνται TOTAL RENENUE και ισούται με 88,3 δις €, με το ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ που είναι ένα μικρότερο ποσόν της τάξεως των 50 δις €. Το σύνολο των ΕΣΟΔΩΝ  προκύπτει από το άθροισμα των φόρων και άλλων εσόδων του Κράτους όπως ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.

Επομένως εάν αφαιρεθούν από τα ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ τα οποία περιλαμβάνουν ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και που ανέρχονται σε 72,4 δις € από τα συνολικά ΕΣΟΔΑ που ανέρχονται σε 88,3 δις € προκύπτει ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ που ισούται 15,9 δις €. Το υπόλοιπο αυτό είναι διαθέσιμο για να κατανεμηθεί σε υποχρεώσεις του Κράτους άσχετες με τις παραπάνω βασικές δαπάνες.

Συνεπώς ο ισχυρισμός ότι η στάση πληρωμών προς τους δανειστές θα οδηγήσει στην αδυναμία πληρωμής ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από τα παραπάνω επίσημα στοιχεία της ΕΕ, όπως εμφανίζονται και στον παρακάτω πίνακα (σελ 95 της έκθεσης).

FISCAL ACCOUNTS 2011
  • Compensation of Employees (ΜΙΣΘΟΙ): 26.2
  • Social Transfers (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ): 46.2
  • TOTAL: 72.4
  • Total Revenue (ΕΣΟΔΑ): 88.3
  • ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: 72.4
  • ΘΕΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ no2: 15.9   
  • Intermediate consumption: 11,2
  • ΘΕΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ no2: 4,2

Δεν υπάρχουν σχόλια: