Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

CONFERENCE “RESEARCH AND INNOVATION TO FOSTER THE COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN AGRI-FOOD AND SEAFOOD SECTORS” ATHENS


Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG RTD) διοργανώνει διήμερο Συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, (Athens Concert  Hall) στις 10 και 11 Μαρτίου 2014 με θέμα τους βασικούς μοχλούς για την έρευνα και την καινοτομία του Ευρωπαϊκού κλάδου Τροφίμων. Το Συνέδριο υποστηρίζουν η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life» και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).

Στόχος του συνεδρίου είναι να προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία, ως πολύτιμα εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Κλάδου Τροφίμων και την ισορροπημένη και ασφαλή διατροφή μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.

Στο Συνέδριο θα καλυφθούν τα εξής θέματα:

  • Θα συζητηθούν οι επιπτώσεις από τις κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα - από την πρωτογενή παραγωγή έως την υγεία του καταναλωτή - λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών της Ε.Ε,. την αειφορία και τα μέτρα στήριξης της αγοράς για καινοτόμα προϊόντα διατροφής και διαδικασίες.
  • Θα αξιολογηθεί η συμβολή των επιτυχημένων ευρωπαϊκών έργων και των υφιστάμενων συνεργιών στη διαμόρφωση των μελλοντικών προτεραιοτήτων έρευνας στο πλαίσιο του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 (2014-2020).
  • Θα διευκρινιστεί πώς το νέο Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του κλάδου των Τροφίμων.
  • Θα ευαισθητοποιήσει τη Βιομηχανία Τροφίμων και ειδικότερα τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις για τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες, που υποστηρίζονται από την ΕΕ.

 Η εκδήλωση θα μεταδοθεί από τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://live.grnet.gr/megaronplus/auditorium1/

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο:
 http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/agrifood-programme-1011032013_en.pdf

Πηγή:http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=123I485I1251I646I506877&olID=777&neID=589&neTa=23_823_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1


Δεν υπάρχουν σχόλια: