Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Επεξεργασία Λόγου για Συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

"Η Φυσική Γλώσσα στο Μικροσκόπιο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών"

"Τα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης σχεδιάζονται έτσι ώστε να μιμούνται κατά το δυνατόν τη διανοητική λειτουργία του ανθρώπου- μεταφραστή. Οι μεταφραστές χρησιμοποιούν τουλάχιστον πέντε διαφορετικά είδη γνώσης..."Δεν υπάρχουν σχόλια: