Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Ποια ανάπτυξη;

Σχεδόν καθημερινά ακούμε ότι η οικονομική κρίση της χώρας μας θα αντιμετωπιστεί με μια αναπτυξιακή ανόρθωση. Αυτό που δεν ακούμε είναι το πώς θα επιτευχθεί αυτή η ανόρθωση και με τι αναπτυξιακά εργαλεία εν μέσω μιας πολιτικής ακραίας λιτότητας.

Κατ’ αρχήν τί σημαίνει ανάπτυξη και ποιους αφορά; Εάν αναφερθούμε στην έρευνα, βασική ή αναπτυξιακή, τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ερευνητικός ιστός της χώρας και με την παράλληλη μετανάστευση επιστημόνων στο εξωτερικό προς εύρεση εργασίας.

Εάν αναφερθούμε στην ανάπτυξη μιας ποιοτικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως διεξόδου για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα και με ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.

Μέχρι τώρα δεν έχουμε αντιληφθεί να γίνεται κάποια κίνηση που να ευνοεί την ανάπτυξη. Μήπως νομίζουν οι κατέχοντες την εξουσία ότι τα προβλήματα της χώρας θα λυθούν με απολύσεις, εφεδρείες, χαράτσια και δραματική αύξηση της ανεργίας, λαμβάνοντας αποφάσεις χωρίς να προηγηθούν κάποιες μελέτες για τις επιπτώσεις και τις συνέπειες;

Σε ποια ανάπτυξη λοιπόν αναφέρονται; Ας μας ενημερώσουν για τα κίνητρα και τα εργαλεία που θα βοηθήσουν ώστε να χρησιμοποιηθεί η γνώση με σκοπό την παραγωγή και παροχή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών δηλαδή να γίνουμε ανταγωνιστικοί καινοτομώντας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: